Ugrás a tartalomhoz
2022.10.05 Sze.

Abony újszerű módon keres gyermekorvost

Rezidens Ösztöndíj Programot ír ki a város

A napokban fogadta el Abony Város Önkormányzat képviselő- testülete azt a határozati javaslatot, mely szerint Rezidens Ösztöndíj Program pályázatot ír ki a település csecsemő és gyermekgyógyász munkakör betöltésére.

 

A csecsemő és gyermekgyógyász négy körzet közül az egyik tartósan betöltetlen praxis, azt helyettesítéssel oldják meg az orvosok.

 

Mind a hat felnőtt háziorvosi praxis betöltött Abonyban, azonban a doktorok közül többen is nyugdíjasként, vagy nyugdíjhoz közel állóként végzik áldozatos munkájukat. A gyermek háziorvosok közül ketten szintén nyugdíjasként dolgoznak, sokszor erőn felül.

  

A pályázat célja a rezidens (szakorvosi szakképzésen) résztvevő orvos számára tanulmányaik folyamán felmerülő költségeikhez való hozzájárulás azzal a feltétellel, hogy a rezidens az ösztöndíj elnyerésével támogatási szerződésben vállalja tanulmányainak befejezését követően - legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező időtartamra - Abony településen való háziorvosi vagy házi gyermekorvosi feladatok ellátását.

 

Az össztöndíj támogatást legfeljebb 2 fő rezidens kaphat, akik a pályázati feltételnek megfelelnek. A döntésnél előnyben részesülhetne az a pályázó, aki a háziorvosi, vagy a csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosi képzést kezdi el, vagy már azon vesz részt. Az ösztöndíj javasolt mértéke 200.000 Ft/hónap.

 

A pályázatot elküldik az egyetemeknek.

 

Abony Város Önkormányzata ösztöndíjpályázatot ír ki „Rezidens ösztöndíj program” címmel.

 

Pályázat célja: rezidens (szakorvosi szakképzésen) résztvevő orvos számára tanulmányaik folyamán felmerülő költségeikhez való hozzájárulás azzal a feltétellel, hogy a rezidens az ösztöndíj elnyerésével támogatási szerződésben vállalja tanulmányainak befejezését követően - legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező időtartamra - Abony településen való háziorvosi vagy házi gyermekorvosi feladatok ellátását.

 

Pályázati feltételek:

 • a szakképesítés megszerzéséhez megfelelő végzettséget igazoló oklevél, a szakképzésre az egyetemmel megkötött szakképzési megállapodás,
 • büntetlen előélet,
 • más önkormányzattal, gazdasági társasággal vagy egyéb szervezettel nem áll olyan támogatási szerződéses jogviszonyban, mely tanulmányainak elvégzése után háziorvosi vagy házi gyermekorvosi feladatok elvégzésére kötelezné,
 • a pályázó vállalja, hogy a háziorvosi feladatok ellátásának megfelelő szakképzést, vagy a házi gyermekorvosi feladatok ellátáshoz szükséges csecsemő- és gyermekgyógyászat szakképzést elvégzi.

 

Az ösztöndíj mértéke: 200.000.- Ft/hónap

 

Az ösztöndíj a rezidensi tanulmányok – a pályázat elnyerését követő hátralévő – teljes idejére szól. Ösztöndíj támogatást legfeljebb 2 fő rezidens kaphat, akik a pályázati feltételnek megfelelnek.

 

Benyújtási határidő: a pályázatok benyújtása folyamatos, legkésőbb 2022. december 31.

(Amennyiben az ösztöndíj támogatásra érkezett pályázatok közül az Önkormányzat 2 fővel támogatási szerződést köt, abban az esetben jelen pályázati felhívás visszavonásra kerül! Jelentkezők vagy érvényes pályázat hiányában a fenti benyújtási határidőt a Polgármester meghosszabbíthatja!)

 

Pályázathoz csatolandó dokumentumok/nyilatkozatok:

 • hazai felsőoktatási intézmény által kiadott vagy honosított, vagy a külön jogszabály szerint elismert, a szakképesítés megszerzéséhez megfelelő végzettséget
  igazoló oklevél, és a szakképzésre az egyetemmel megkötött szakképzési megállapodás,
 • szándéknyilatkozat arról, hogy az ösztöndíj elnyerésével vállalja a támogatási szerződés megkötését,
 • szándéknyilatkozat arról, a háziorvosi feladatok ellátásának megfelelő szakképzést, vagy a házi gyermekorvosi feladatok ellátáshoz szükséges csecsemő- és gyermekgyógyászat szakképzést elvégzi,
 • kitöltött pályázati adatlap,
 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamint, hogy az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes tartalmát megismerhetik,
 • erkölcsi bizonyítvány.

 

A benyújtás módja: a pályázati anyag az alábbi módokon nyújtható be:

 

 • egy eredeti példányban annak valamennyi oldalát a pályázó eredeti aláírásával ellátva zárt borítékban postai úton az Abony Város Önkormányzat 2740 Abony, Kossuth tér 1. postacímre, vagy
 • valamennyi eredeti dokumentumot szkennelve az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, vagy
 • ügyfélkapun keresztül Abony Város Önkormányzata részére (ABONYONK KRID azonosító: 150295755), vagy
 • személyesen az Abonyi Polgármesteri Hivatalban 2740 Abony, Kossuth tér. 1. szám alatt.

 

Hiánypótlás: a bontás során esetlegesen megállapított hiányosságokról a Jegyző írásbeli értesítést küld a pályázó részére, aki az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül köteles pótolni a hiányzó dokumentumokat.

 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatok benyújtási sorrendjében folyamatos, a benyújtástól számított 60 napon belül.

 

A pályázat eredményhirdetése: a pályázat eredményéről Abony Város Önkormányzata minden pályázót írásban értesít, az elbírálást követő 5 munkanapon belül.

 

A támogatási szerződés megkötése: a támogatási szerződés megkötésére a pályázati eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül kerül sor. Támogatási összeg leghamarabb az elbírálást követő hónaptól biztosítható. A támogatási összeg folyósítására, havi rendszerességgel minden hónap 10. napjáig kerül sor. A pályázó köteles a támogatás folyósításának időtartama alatt rezidensi jogviszonyának fennállását évente hitelt érdemlő módon a támogató, Abony Város Önkormányzat részére igazolni és az igazolást postai (2740 Abony, Kossuth tér 1.) vagy elektronikus (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) úton megküldeni.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A beküldött pályázati anyagokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. § (1) bekezdése, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) szerint kezeljük.

 

Az ösztöndíjpályázatra egyszerre több, a pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelelő rezidens is pályázhat.

Az Önkormányzat fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

További információ az 53/360-135/107-es telefonszámon Pető Zsolt polgármestertől, vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen kérhető.

 

 adatlap1

adatlap2

adatlap3

adatlap4

adatlap5

709 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak