Ugrás a tartalomhoz
2021.09.14 K.

150 éves az abonyi népdalok publikációja

A Kisfaludy-társaság 1861-ben döntött arról, hogy új folyamatát indítja el a magyar népköltési gyűjteményének.

Rá 10 évre, 1871-ben, éppen 150 évvel ezelőtt már javában zajlottak az Athenaeum kiadó gondozásában az első kötet megjelenését megelőző munkálatok, melyben Abonyi Lajos (1833-1898) író is aktívan részt vett, aki ekkor már négy éve a Kisfaludy-társaság tagja volt.

Szülei 1842-ben földbirtokot vásároltak Abonyban, így kijelenthető, hogy az ekkor még igen ifjú Abonyi Lajos gyermekként ismerkedhetett meg a vidék szépségeivel, majd földbirtokos család sarjaként felnőttkorba lépve a földműveléssel. A parasztság megismerése és megértése legfőbb célkitűzéseinek egyike volt, melynek eredményeként megannyi szövegfolklór érték került dokumentálásra általa a Pest megyében található Abonyból. Ezek jórészt közreadásra kerültek az 1872-ben megjelent Arany László – Gyulai Pál: Magyar Népköltészeti Gyűjtemény I. kötetében.  Összesen 15 népdal szövege került publikálásra a kiadványban, melyek dokumentálását Abonyi Lajos végezte Abonyban, számos megyék településeinek szövegfolklór-dokumentációjának készítésével és rögzítésével egyidejűleg. Köztük található a „Nagyabonyban csak két torony látszik” című népdal szövege is, mely a legközismertebb abonyi szövegfolklór érték, hiszen maga Kodály Zoltán is felhasználta a szöveget Háry János című daljátékában. Saját maga erősítette meg Abony városa számára írt levelében, hogy a mű dallama a Csallóközből, míg a szöveg igenis Abonyból származik, “az alföldi Nagy-Abonyból.”

A népdal helyi meglétét igazolja Kenesei Klein Ilona 1913-ban végzett népzenekutató munkája is, ahol az általa dokumentált négy helyi népdal egyike épp a „Nagyabonyban csak két torony látszik”, mely a támlapos lejegyzés ismeretében kijelenthető, hogy a „Túl a Tiszán faragnak az ácsok” egyik, kismértékben eltérő dallamváltozatára volt énekelve ekkortájt (ELKH BTK ZTI KR14722 azonosítószámmal elérhető a Zenetudományi Intézet adatbázisában is).

1953-ban Tímár Sándor és Várhelyi Lajos végzett népzenekutató munkát Abonyban, melynek dokumentációja megtalálható napjainkban Szolnokon, a Damjanich János Múzeumban, illetve az Abonyi Lajos Múzeumban (jelenlegi ismereteink szerint mindkét helyen ugyanaz a dokumentáció található meg).

Az MTA Népzenekutató Csoport tagjaként Paulovics Géza 1959-1966 között, valamint Sárosi Bálint a Zenetudományi Intézet tudományos munkatársa és népzenekutatója 1976-ban végzett kutatási eredményeinek tekintetében közel 90 helyi népdal került dokumentálásra. 2020-21 között Terék József, Pest Megye Önkormányzatának kulturális szakreferense végzett népzenekutató munkát Abonyban, megszólítva helyi énekeseket, akik még ismerhetik a régi Abony népdalait. Mindezek, illetve az Abonyról szóló, a térségben dokumentált és egyértelműen a településhez köthető népdalok összegzéséül kijelenthető, hogy a dallammal vagy anélkül rendelkezésünkre álló népdalok száma közel 150-re tehető. Ezek hitelesen és minden kétséget kizáróan igazolják, hogy Abony városának saját népdalai vannak, melyek közül számos dallam ismert más településeken és kistájakon is, azonban helyi dokumentációja, elterjedtsége, szöveg- vagy dallamvariációi (még ha csak egy szó vagy egy hang mértékében is) teszik egyedivé, abonyi népdallá, helyi kulturális értékké a kifejezetten csak helyben megtalálható és egyedülálló népdalokkal együtt.

Ahogyan a 150 évvel ezelőtt megkezdett előmunkálatok eredményeként megjelenhetett 1872-ben a Magyar Népköltészeti Gyűjtemény első kötete, úgy 2022-ben, a gyűjtemény kiadásának 150. évfordulóján jelenhet meg az Abony népdalait tartalmazó kötet, az eredeti kottaképek digitalizált közreadásával, valamint az archív hanganyagokat tartalmazó DVD-ROM melléklettel. Mindez szolgálja majd minden időben a köz javát, tanulják újra Abony fiataljai, valamint a helyi közösségek települési vokális értékeiket, ezzel is erősítve helyi identitástudatukat.

Saját mottóm e tekintetben: „Adjuk vissza a falvaknak, ami a falvaké!”

Nagy öröm számomra, hogy az Abonyi Tarkaborjú Hagyományőrző, Kultúrális, Turisztikai Egyesület sikeres pályázatának eredményeképpen ez a páratlan helyi értékei képviselő kulturális örökségvédelmi kiadvány néhány hónap múlva közkinccsé válhat és megvalósul!

2021. szeptember 13.

 Terék József

népzenekutató

 

Kép: 1905 Abony, Abonyi Lajos szobor leleplezése

452 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak