Ugrás a tartalomhoz
2021.08.18 Sze.

Ülésezett a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Abonyban

Augusztus 18-án tartotta ülését Abonyban a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, melyen részt vett Pető Zsolt polgármester is.

 A szervezet tagjai közül id. Raffai László, elnök, Raffael Jánosné, elnökhelyettes és ifj. Raffai László voltak jelen.

A napirendi pontok tárgyalását követően is több fontos témát is érintettek Abony Város Önkormányzatának és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési lehetőségeivel kapcsolatban.

a1

Az ülésen döntés született a Roma Napról. E szerint azt augusztus 28-án rendezik meg a Vasút úti volt iskola épületében és udvarán. Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma Nap megrendezéséhez a szükséges kiadások fedezetét, 500.000 forintot a 3/2021. (II.15.) számú 2021. évi költségvetési határozat K3 Rovat (dologi kiadások) terhére biztosítja.

Elfogadták a szervezet tájékoztatóját a 2021. I. félévi pénzügyi teljesítés adatairól. Döntés született roma hagyományőrző táncoktatásról is. Idén is jutalmazzák a jó tanuló roma gyermekeket.

a2

Az SZMSZ 3. melléklet 3.8. pontja értelmében a települési roma nemzetiségi önkormányzat által kiválasztott átalános iskolás tanulók fejenként – rendelkezésre álló források keretei között: a) 4,0-és 4,5 átlag között 15 000,-Ft b) 4,6 átlagtól 25 000,-Ft értékben részesülhetnek jutalmazásban. A nemzetiségi önkormányzat a középiskolai tanulókat és a főiskolai hallgatókat egyedi elbírálás alapján részesíti jutalmazásban, melynek összege legalább 5000,- Ft, legfeljebb 25.000,- Ft lehet.

a4

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos dokumentumok, folyamatos frissítés mellett elérhetők az alábbi linken:

http://www.abony.hu/onkormanyzat/roma-nemzetisegi-onkormanyzat

541 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak