Ugrás a tartalomhoz
Szechenyi Terv Plusz
2024.05.27 H.

Somogyi Imre születésének 122. évfordulójára emlékeztünk

A megemlékezést Somogyi Imre Általános Iskola kertjében az abonyi polihisztor szobránál tartották

A rendezvényen részt vettek a Somogyi Imre Kertbarát Kör tagjai is. A városvezetést Pető Zsolt polgármester és Járdány Vanda önkormányzati képviselő képviselte. A rendezvényt a művelődési ház munkatársai szervezték.

Az alábbiakban Jandácsik Pál megemlékező beszédét olvashatják:

Kedves Megjelentek, kedves Emlékezők!

A mai napon egy olyan abonyi polihisztorról emlékezünk meg, aki sokoldalú életművével méltán viseli ennek az intézménynek, a Somogyi Imre Általános Iskolának a nevét. Somogyi Imre 122 éve, május 26-án született itt, Abonyban, és több tudományos és művészeti ágban is kiemelkedő szakmai eredményeket ért el. Író, szobrász, népnevelő, kertész, mezőgazdasági szakíró volt, közéleti személyiségként országgyűlési képviselő.

Szegényparaszt családban született, ismereteit jórészt önképzéssel, fizikai munka mellett szerezte. 1926-ban templomfestőként dolgozott, később díszletfestést, kő- és gipszszobrok készítését tanulta, 1929-től két évig a Képzőművészeti Főiskolán tanult.

Ezután irányt váltott: a bolgárkertészetet tanulmányozta, majd az 1930-as évek közepén Györffy István munkatársaként néprajzi gyűjtéseket végzett az országban. A 30-as években népművelőként is járta az országot, új mezőgazdasági módszerekre oktatott. Tolna és Baranya megyében spontán termelőszövetkezeteket szervezett, a következő évtizedben Paraszt Népfőiskolák egyik szervezője volt és népi kollégiumot is szervezett. Saját találmánya a hasura, a korai fagy okozta károk ellen használt gyékény. Több szakkönyvet is írt. Legismertebb műve Kertmagyarország felé című könyve, amelynek címe fogalommá vált. Kertmagyarország gondolata, amelyet az 1940-es években sokat emlegettek, a minőségi földművelés magyarországi megteremtését sürgette, amely a szegényparasztok számára a társadalmi felemelkedés útja lehetett. Eközben kiállt a feledésbe merülő magyar állat- és növényfajták és mezőgazdasági módszerek visszahonosítása mellett. Ezért a művéért halála után Posztumusz Kossuth-díjat kapott.

1939-ben a Nemzeti Parasztpárt alapítója lett, tagja volt a párt vezetőségének is. A német megszállás után részt vett az ellenállási mozgalomban, ennek is köszönhette, hogy 1945 után a szovjet megszállási övezetben alakult Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja lett.

A háború után több vezetői posztot kapott: a kertészeti osztályt vezette Budapest közellátási kormánybiztosságán, a Földművelésügyi Minisztérium Mezőgazdasági és Újjászervezési Csoportját, és alelnöke volt a Földművesek Országos Gazdasági Szövetségének.

Hősiessége lett a veszte. Mindössze 45 éves volt, amikor egy tragédia véget vetett az életének. A budapesti Hősök terén a szovjet katonáknak ellenállt. Rálőttek és az elszenvedett sérülésbe halt bele.

Nem csupán az intézmény neve ápolja az ő nevét, hanem munkásságát, szellemiségét a Somogyi Imre Kertbarát Kör is, amelynek a tagjai a mindennapokban hasznosítják tudását.

Személye, életműve nem csupán az abonyiak életét gazdagította, hanem az egész országét. Olyan példaértéket élő szakember volt, akire méltán emlékezünk a mai napig.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

128 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak