Ugrás a tartalomhoz
Szechenyi Terv Plusz
2024.01.24 Sze.

Tájékoztató a háztartási vízigényt biztosító kutakról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2023. évi LI. törvény 2024. január 01-jétől módosította a háztartási vízigényt biztosító kutak létesítésére, üzemeltetésére, megszüntetésére vonatkozó szabályokat.

A törvénymódosítás a jegyzői engedélyezés alá tartozó háztartási kutaknál azt a változást vezeti be, hogy a jövőre vonatkozóan megszünteti az 50 méternél nem mélyebb és az első vízzáró réteget el nem érő háztartási kutak engedélyezési kötelezettségét, ha azok nem érintenek érzékeny vízkészletet.

Az engedélyezés megszüntetése azokra a háztartási célú kutakra vonatkozik, amelyek vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentesként meghatározott területeken találhatók és kizárólag talajvizet vagy parti szűrésű vizet termelnek.

A vízügyi hatóság a háztartási kutak körét hivatalból ellenőrizheti.

Háztartási vízigényt biztosító kút:

A természetes személy évi 500 m3 -t meg nem haladó mértékű vízhasználata, amelynek célja

  1. ívóvíz-ellátás, vagy
  2. személyes és a háztartás vezetésével összefüggő vízszükséglet biztosítása, függetlenül a kút létesítése helye szerinti ingatlan tulajdoni viszonyaitól és az ingatlan fekvésétől.
   

2024. január 1.

   

előtt létesített kutak

után létesített kutak

kockázatmentes területen

50 m-t meg nem haladó talpmélység (első vízzáró réteget el nem érő)

nem kell bejelenteni és nem kell vízjogi engedélyt kérni

nem kell bejelenteni

50 m-t meghaladó talpmélység

vízjogi engedély kell kérni a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól

vízjogi engedélyt kell kérni a Katasztrófavédelmi igazgatóságtól

kockázatos területen

50 m-t meg nem haladó talpmélység (első vízzáró réteget el nem érő)

nem kell bejelenteni és nem kell vízjogi engedélyt kérni

előzetesen be kell jelenti a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz

50 m-t meghaladó talpmélység

vízjogi engedélyt kell kérni a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól

vízjogi engedélyt kell kérni a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól

dr. Gáspár Anita

jegyző

171 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak