Ugrás a tartalomhoz
2021.02.24 Sze.

Új igazgatónő- interjú

Lapunk az oktatási intézmény új igazgatójával készített interjút, fogadják szeretettel!

A napokban nevezték ki az abonyi Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola új igazgatóját. Kálló Marianna igazgatónő ez alkalomból adott lapunknak interjút. A kiváló végzettségekkel, referenciákkal és hatalmas szakmai tapasztalattal rendelkező oktatási szakember két gyermek édesanyja. Beszélgetésünk idején is kiderült, hogy nagy lelkesedéssel és örömmel kezdte meg a munkát Abonyban.

„Gyermekkorom óta ismerem Abonyt. Családunkból a nagynéném és nagybátyám tanított Abonyban a Bihari János Zeneiskolában, nagyon régen. Cegléden éltünk, de nagyon sokat jöttünk Abonyba hozzájuk. Nagyon tetszett nekem már akkor is ez a város. Olyan otthonos, jó hangulatú településnek láttam akkor Abonyt és most is így érzem. Így aztán nem volt számomra teljesen ismeretlen Abony. Megpályáztam a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola intézményvezetői posztját, és sikerült elnyernem a megbízatást.”- mondta el lapunknak Kálló Marianna.

A céljairól az új intézményvezető asszony lelkesen mesélt. Megtudhattuk, hogy természetesen utánanézett az iskola profiljának, és annak, hogy milyen oktatás folyik itt. Marianna első sorban a zenei és művészeti képzést szeretné nagyon megerősíteni. A jelenleg élő, jól működő hagyományokat szeretné szintén megerősíteni és természetesen megtartani.

„Azt gondolom, hogy a legfőbb cél számomra, hogy azok a gyerekek, akik innen kikerülnek és középiskolába mennek, a munkaerőpiacon helyt tudjanak állni. Középiskolai tanárként dolgoztam sokáig és azt láttam, hogy vannak olyan gyerekek, akiknél óriási nagy az a szakadék, amit át kell ugrani, mikor felkerülnek középiskolába. Természetesen ez nem mindenkire vonatkozik, de sokan küzdenek ezzel a problémával. A középiskolában a munkaerőpiacon történő helytállásra próbáljuk a diákokat felkészíteni. Azt látom, hogy ez az idő nem elég erre. Úgy érzem, hogy egészen pici kortól kezdve foglalkozni kell a pályaorientációval. Sokkal szélesebb skálán kell ezt tenni, mint ahogyan látom, hogy teszik az általános iskolák. Úgy gondolom, hogy a pályaorientációval első osztálytól nyolcadik osztályig kell egész tanévben foglalkozni.

Ez egy nagyon nagy tervem és ehhez kapcsolódóan érzem én egy nagyon erős támogatásnak a művészeti képzést. Úgy gondolom, hogy az érzelmi intelligencia a művészeti oktatással remekül fejleszthető, akár a zeneoktatással, akár más művészeti ágakkal. Ezt a két dolgot szeretném összekapcsolni és megerősíteni az iskolában. Ennek konkrétumai kidolgozás alatt állnak.

Jelenleg az egyik legfontosabb feladatom az, hogy szeretném a kollégáimat minél jobban megismerni. Első napomon a Gyulai iskolában volt egy bemutatkozásom, és nagyon sok bíztató szempár nézett velem szembe. Úgy éreztem, hogy találok olyan munkatársakat, akik partnerek lesznek elképzeléseim kivitelezésében, törekvéseimben. Köszönöm a megelőlegezett bizalmat kollégáimnak! Nagyon fontosnak tartom, hogy mindenkivel személyesen beszélgessek négy szem közt, annak érdekében, hogy bemutassák munkájukat. Figyelemmel szeretném kísérni munkatársaim végzettségét, tudni szeretném, hogy milyen tudást birtokolnak. Lehetséges, hogy vannak olyan kiaknázatlan erőforrások még, melyet nem használ a kolléga. Szeretném felmérni, hogy van-e olyan dolog, amit esetleg szívesen végezne feladatként, és ezzel segítené az iskolát előre lépni. Nagyon fontos számomra a kollégáim véleménye.

Sokat voltam az épületben és az aulában is az elmúlt napokban. Ismerkedem az intézménnyel és a gyerekekkel is, akik fantasztikusak voltak a szünetben. Körülálltak, szinte nem is láttam ki közülük. Nagyon jó érzés volt! ”- mondta az igazgatónő

A koronavírus veszélyeztetettség miatt az iskolában minden szigorú előírást a legmesszebb menőkig betartanak a pedagógusok és természetesen és betartatnak a gyerekekkel is. Folyamatos a fertőtlenítés, belépéskor testhőméréskletet is mérnek. Ez így volt a felvételikor is. Maszkhasználat a közösségi terekben kötelező. Ha valaki véletlenül otthon felejti-, mert szinte mindig van ilyen- akkor az osztályfőnök, vagy helyettes telefonál a szülőnek, és így hozzák a gyermeknek a maszkot.

Az új intézményvezető szakmai programjában az a cél, hogy a Gyulai iskola önálló, másoktól különböző, meghatározó, hagyományteremtő arculattal rendelkezzen. Közben fontos a nemzeti értékek megőrzésére, az emberi értékek tiszteletére való nevelés, és persze nem utolsó sorban a megalapozott költségvetés. Kálló Marianna pályázatában nyolc alappillért jelölt meg az iskola vezetésével, irányításával kapcsolatban. A művészetoktatás, pályaorientáció mellett fontos az általános iskola és középiskola közötti váltás könnyítése. Prioritást kap továbbá a lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás visszaszorítása és az országos kompetenciamérés eredményeinek javítása. Az iskolában az új igazgató hangsúlyt kíván fektetni a digitális oktatás, IKT kompetenciák megerősítésére, a kommunikáció és idegennyelvi kompetenciák fejlesztésére, valamint az esélyegyenlőség biztosítására.

A felvételivel kapcsolatban Kálló Marianna igazgatónő lapunknak elmondta, hogy idén is – a jelentkező gyermekek létszámától függően – 3 vagy 4 első osztályt terveznek indítani. A tanító nénik nagyon felkészült pedagógusok, akik az iskola hagyományaihoz ragaszkodnak az oktató-nevelő munka során. Fontos szempont számukra, hogy diákjaik gyermekéveiket igazi gyermekként élhessék, így játékos „Boldog Iskolai programokkal” és „Élménypedagógiai módszerekkel”, valamint a zenei és egyéb új művészeti ágak bevonásával kívánják fejleszteni az érzelmi és értelmi intelligenciájukat. A következő tanévtől kezdve tudatosan tervezett és szervezett – a mindennapi oktató-nevelő munkába beépített – pályaorientációs programot kínálnak diákjaiknak, hogy képesek legyenek helyt állni a középiskolában, a felsőoktatásban és végül sikeres munkavállaló váljék belőlük.

Abony Sajtó- Lőrinczy Veronika

 

876 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak