Ugrás a tartalomhoz
Szechenyi Terv Plusz
2023.08.22 K.

Újabb fontos döntések: Képviselő-testületi ülés

Bizottsági üléseket követően ülésezett Abony Város képviselő- testülete

Augusztus 21-én reggel 9 órától ülésezett Abony Város Önkormányzat képviselő- testülete. Fontos témákat tárgyaltak meg és jelentős hatású döntéseket hoztak a városvezetők a rendkívüli ülésen.

- Érvényes és eredményes közbeszerzési eljárás végén döntött a testület a Kostyán kúria és az Ungár ház kivitelezői szerződéséről. A munkákat a szolnoki székhelyű Károlyház Kft. nyerte el. A kúriák felújítására két forint híján 300 millió forint uniós forrást nyert el városunk.

- Szintén uniós forrásból épülhet meg a Somogyi Imre. út. Az útépítési projekt közbeszerzési eljárását követően a debreceni CENTRALING-ALFA Kft építheti meg a Ceglédi és a Bicskei utcát összekötő utat.

- Az idei tanév kezdetétől a Cegléd-Nagytemplom Református Egyházközség fenntartásába kerül a Kinizsi Pál Gimnázium, ezért a képviselő-testület módosította a Ceglédi Tankerülettel kötött korábbi vagyonhasznosítási szerződését.

- Ez év július 1-től átalakult a hulladékgazdálkodási feladatrendszer, melynek következményeként megszűnt az önkormányzatok hulladékkezelési szabályozási lehetősége is. A hulladékgazdálkodással összefüggő helyi rendeletet a törvény erejénél fogva hatályon kívül kellett helyeznie a képviselő-testületnek.

- A hulladékgazdálkodás körében július 1-et követően is megmaradt az önkormányzati kedvezmény nyújtás lehetősége, melyet rendeleti formában szabályozott a városvezetés. A kedvezmény a korábbi helyi szabályokat emelte át az új rendeletbe.

„A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50 %-ának önkormányzat általi átvállalására jogosult:

a) 70 év feletti egyedülálló abonyi lakos, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,

b) 70 év feletti közös háztartásban élő házaspár, vagy közeli hozzátartozójával élő abonyi lakos, amennyiben mindketten betöltötték a 70. életévüket és háztartásukba csak ők ketten vannak bejelentkezve, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.”

- Szintén július 1-től önkormányzatiból állami feladatellátásba került a védőnői szolgálat. A fenntartói változás nem érinti a szolgáltatás helyét és tartalmát, vagyis a jövőben változatlan helyen, változatlan személyi összetételben dolgoznak a város védőnői. Az önkormányzatnak ingyenesen kell átadnia az épület – szolgáltatással érintett részének – használati jogát, a rezsi és egyéb működtetési költségeket az önkormányzatnak kell megelőlegezni, melyet az állami fenntartó utólag megtérít.

183 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak