Ugrás a tartalomhoz
Szechenyi Terv Plusz
2023.08.22 K.

Abony Város Díszpolgára: Deákné Orosz Zsuzsanna

Védőangyala a nehézségben lévőknek!

Egy nagyon kedves kötelezettségemnek tettem ma eleget a Szent István Napi Városi Ünnepség keretében. Díszpolgári címet adományoztunk Deákné Orosz Zsuzsannának, akinek ezúttal is szeretettel, teljes szívemből gratulálok Abony Város lakossága nevében. - Pető Zsolt polgármester

Deákné Orosz Zsuzsanna 1961. 06. 23-án született Hódmezővásárhelyen. A szegedi Orvos Továbbképző Intézet Egészségügyi Karának védőnői szakát 1982-ben végezte el. Már főiskolás évei alatt is aktívan tevékenykedett, a nyári szünetekben a Zánkai Balatoni Úttörővárosban volt gyermekfelügyelő A főiskola elvégzése után Abonyban telepedett le, első 10 évét védőnőként töltötte városunkban. Megbecsült, tevékeny tagja volt a településnek.

Mivel mindig foglalkoztatták a hátrányos helyzetben élő emberek nehézségei, társadalmi problémák és a megoldási lehetőségei, figyelme egyre jobban a családsegítés szakmai háttere felé fordult. Ezért jelentkezett az ELTE szociológiai szak, szociálpolitikai szakirányára ahol 1992-ben végzett, majd a SOTE-n mentálhigiénés szakember képesítést szerzett.

Tanulmányai során ismerte meg ezekben az években az országszerte új szociális szolgáltatásként szerveződő családsegítő szolgálatok tevékenységét. Felismerte, hogy ezek a szolgáltatások nagymértékben hozzájárulnak az egyének, családok szociális, mentálhigiénés állapotának javulásához, ezért kezdeményezte Abony Város Önkormányzatánál a Családsegítő Szolgálat megalapítását településünkön. 1992. szeptember 1-jén vezetésével megkezdhette tevékenységét Abonyban a Családsegítő Szolgálat. Sok-sok munkával, értő figyelemmel és segítségnyújtással évről évre emelkedett a szolgáltatás színvonala, elismertsége. Öt évvel később az idősek ellátását végző Gondozási Központot is beintegrálták a Családsegítő Szolgálathoz. Újabb terület, újabb feladat, melyet szívvel-lélekkel közelítve, a kollégák segítségével sikeresen bevezettek az intézmény szolgáltatásai közé. Ugyanebben az évben alakult meg a Gyermekjóléti Szolgálat, amely évekig Pest megye módszertani intézményeként működött. Évről évre egyre több területet fedett le az a tervezői, szervezői és ellátandó munka, melynek alappillére volt Deákné Orosz Zsuzsanna.

Közben országosan is elismert szaktekintély lett: az Etikai Kollégium Elnökségi tagjaként jelentős szerepe volt a Szociális Munka Etikai Kódexének elkészítésében. Szociális szakértő, szociálpolitikus. Közép- és felsőfokú képzésekben tanít, szociális asszisztens, gondozó-ápoló, szociális munkás és szociálpedagógus hallgatók tanulhatják tőle - az egyik legjobbtól - a szakmát.

Tanulmányait és országos szakmai szervezetekben történő tevékenykedését, annak tapasztalatait mind-mind arra is használta, hogy itthon, Abonyban folyamatosan fejlessze a szociális szolgáltatásokat, segítse a rászoruló családokat, időseket és mindenkit, aki segítségért fordult az általa vezetett intézményhez. Ez az intézmény lát el személyes szociális szolgáltatásokat, így jelenleg is keretein belül működik a család –és gyermekjóléti szolgálat, házi szociális gondozó szolgálat, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, a fogyatékos személyek számára szervezett támogató szolgálat, valamint közösségi ellátás pszichiátriai betegek számára.

Deákné Orosz Zsuzsanna a mindenkori városvezetéssel együttműködve, vezető szerepet játszott e szolgáltatások szervezésében, alakításában, melynek eredményeként településünk ma egy jól szervezett, számos hátrányos helyzetű társadalmi csoportot támogató, segítő, kiterjedt személyes szociális szolgáltatási rendszerrel rendelkezik.

Mindig fontosnak tartotta a kollégák lelki egészségvédelmét, a kiégés megelőzését, ezért folyamatosan támogatta, szervezte szakmai képzésüket, szupervíziójukat. Ő maga is rendszeresen végzett szupervíziót segítő szakembereknek, így Abonyban is több alkalommal például pedagógusok számára.

2016-ban „Abony Város Szociális Gondoskodásért”díjat vehetett át, 2018-ban a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének elismerésében részesült „A családsegítés területén végzett áldozatos munkája elismeréséül” Deákné Orosz Zsuzsanna a szociális munka elismerése és szakmaisága ügyében nagyon sokat tett nem csak helyi szinten, hanem országosan is. Dolgozott TÁMOP projektekben, A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány programjában tananyagfejlesztőként, oktatóként, az Alapítvány működése során is számos pályázatot nyert. Kiemelkedően magas szintű szakmai munkája, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok helyzetének javítása melletti elkötelezettsége, a helyi és tágabb közösségek érdekében végzett tevékenysége mindenki számára példa értékű.

2022. 06. 01-től nyugdíjasként éli mindennapjait, de természetesen nem tétlenül. Jelenleg is a Kékmadár Jóléti Alapítvány Elnöke. A városvezetéssel együttműködve a helyi szociális területen dolgozó volt kollégákkal oroszlánrészt vállal pályázatok kidolgozásában és lebonyolításában. A városban lakók szinte mind ismerik, segítőkészségét, kedvességét, közvetlenségét és jóindulatát értékelve tisztelik és szeretik Őt.

A helyi közösségért tett kiemelkedő érdemei, példamutató tevékenysége, szakmai segítsége elismeréseként Abony Város Képviselő-testülete Abony Város Díszpolgára címet adományoz Deákné Orosz Zsuzsannának! Szívből gratulálunk!

208 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak