Ugrás a tartalomhoz
2023.07.24 H.

Könyvbemutatón jártunk

Mi lesz veled, magyar?

Fenti címmel jelent meg a napokban Király. B. Izabella könyve, melynek első bemutatóját Budapesten a Magyarok Világszövetségének székházában a Turul házban a napokban tartották. Az abonyiaknak sem kellett sokáig várniuk, hiszen július 21-én a Városi Könyvtár adott otthont a könyvbemutatónak. Sokan eljöttek a rendkívül népszerű író, szini rendező, korábbi politikus, országgyűlési képviselő asszony rendezvényére. Egy biztos: Bella néni nagy titkok tudója, és kiadott könyve miatt immár átadója is, hiszen a rendszerváltáskor a politikában betöltött szerepéből adódóan olyan ismeretekkel rendelkezik, mely csak keveseknek adatik meg. Ezért is ígérkezik négykötetes könyve izgalmas, kuriózumnak számító olvasmánynak, melyet ezúton mi is ajánlunk mindenki figyelmébe, aki szeretné Király B. Izabella „szemüvegén” át megismerni nem is olyan régi történelmünket.

Szerkesztőségünk és Olvasóink nevében is sok szeretettel gratulálunk a könyvhöz és kívánunk további tevékeny életet Király B. Izabellának.

Íme az előszó részlete, mellyel a szerző könyvét ajánlja:

Mi késztetett Mi lesz veled, magyar? főcím alatt négy könyvben is keresni választ? A kétségbeesés. Mert nincs már magyar nemzet! Az etnikai magyarság is végbeszélyben! Megdőlt az életfa! A magyar emberek többségének nincs rendben a nemzeti önazonosságtudata. Az identitás-zavar világjelenség, és sok baj forrása. Két szélsőség: A kiválasztottság-tudat, és a bűnösnép-tudat. Ránk, mai magyarokra ez utóbbi a jellemző, olyannyira, hogy öngyűlölő, önvádló szerencsétlenként pusztulunk-veszünk, s „mint oldott kéve széthull nemzetünk.” A nemzetet, a sokgenerációs entitás különböző generációit már semmi nem köti össze. Teljesen hiányoznak a nemzeti lét szellemi és anyagi feltételei.

Ma (2023.) a magyar társadalomnak nincs egy egészséges nemzettudatot-hordozó rétege. Egyéni próbálkozások vannak. Én is próbálkozom.

Szerencsésnek mondhatom magam, amiért akkor kerültem a politikába, amikor a magyar nemzeti emigráció még ereje teljében volt, s a rendszerváltás első éveinek nagy felbuzdulásában a hazai magyar szellemi elit kiválóságaival hozott össze a sors. Szerencsés vagyok azért is, mert megadatott nekem katedra, „szószék”, és színpad is a meglehetősen szilárd magyar-tudatomat hirdetni. Hátha segít visszatalálni a magyar útra azoknak, akik azt irányvesztetten keresik. Volt lehetőségem a nyomtatott sajtóban is megjelenni. (Hunnia, Szittyakürt, Világ Magyarsága, Zsarátnok, Leleplező, Kötött kéve). Az új technológiák-technikák új lehetőségeket adtak: A facebook és a blog. 2016 óta napi rendszerességgel posztolok a fb-on, közel 300 blog-bejegyzésem van. A Kötött Kéve hét évfolyamának minden számában a vezércikkeim.

Az idő elérkezett. Úgy döntöttem, - határozott ösztökélésre, - hogy könyv alakban kiadom írásaim válogatását, remélve, hogy a „szívvel, ésszel zsákmányolt” gondolataim valóban fegyverül szolgálhatnak majd a nemzet szellemi szabadságharcában. (Ha mégis pusztulni kell, önértékünk tudatában, méltósággal tegyük… Mint Zrínyi Szigetvárnál! Díszruhába öltözve, zsebeink megtömve arannyal! Aki eltemet, gazdagodjon belőle…)

Aki olvassa majd a könyveimet, hamar rájöhet, hogy már-már rögeszmésen járom körül mindig és mindenhol ugyanazt a „magyar-kérdést”. Bárhonnan is közelítem, mindig ugyanoda jutok: Önismeret, önbecsülés, őseink és utódaink iránti felelősség és kötelesség! És mindig, és mindig a magyar népről beszélek! S mivel a magyar nép egy tagja vagyok, az Ő sorsa érdekel, ezért megengedem magamnak, hogy a nevében beszéljek, mindig, mindenhol, minden körülményben!

A naplóm, a tanulmányaim, a beszédjeim, a véleménycikkeim és a színdarabjaim is mind-mind közvetve vagy közvetlenül a közélet dolgaival foglalkoznak, hangsúlyozottan vállalva a szubjektív megközelítést, miközben még a naplóm is, - ami a műfajt tekintve intim jellegű, - kifejezetten az 1988-94 között történt nagy társadalmi átalakulás személyes megélésének kordokumentuma. Egy ilyen, lényegében emlékirat, memoár kötet, - az én esetemben különösen igaz, - egy fajta önarckép is. Ennyivel tartozom önmagamnak.

A könyv magánkiadás, „kézműves munka”, folyamatosan, friss nyomtatásban, a megrendelőknek, előfizetőknek.

Mi lesz veled, magyar? - négy kötetben

I. A rendszerváltás koronatanúja

Minden 1988. szeptember 12-én kezdődött. Naplóm. (1988-1994)

II. Történeti összefüggések

A Visegrád-Mogyoróhegyi 108 Pont, az Aranybulla, a Vérszerződés.

I. Mi lesz veled, magyar?

Válogatott beszédeim (1988-2022). Tallózó korábban megjelent írásaimból: Kötött Kéve (1995-2002), a blog-, és a Facebook-bejegyzéseimből (2003-2023).

II. Katedra, szószék, színpad

Két pedagógiai tanulmányom és a 7 színdarabom szövegkönyve (Kinizsi, Álmosfia Árpád, Szent György lovag legendája, Lőrinc gazda és az abonyi tarkaborjú, A Görgei korsója, Újszász a Rózsa Sándor legendáriumban, Ketel, a kun.)

….....

Mi lesz veled, magyar?

Nem könnyű derűlátónak lenni, de én alapból az vagyok! Zárszóként is Illyés Gyulát idézem:

„Hunyadi dörgi a dőlt falakon, Van csoda, tarts ki magyar!”

(Hunyadi keze)

144 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak