Ugrás a tartalomhoz
2023.05.05 P.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT- óvodavezető

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

 

Abonyi Gyöngyszemek Óvoda Intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör

 

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Az intézmény tevékenységi köre: Gyermekek óvodai nevelése Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, költségvetésének időarányos betartása, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  köznevelés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Abony

Álláshirdető szervezet bemutatása:  A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt: Pető Zsolt polgármester a 06/53-360-135/107-s telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: Pető Zsolt polgármesternek címezve, zárt borítékban (személyesen vagy postai úton) 2 példányban kell beadni. A borítékon kérjük tüntesse fel „Abonyi Gyöngyszemek Óvoda Intézményvezetői pályázat” és HSZO/748/2023. Postacím: Polgármesteri Hivatal, 2740 Abony, Kossuth tér 1.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, illetve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év; 2023. augusztus 01. – 2028. július 31.

 

Részletek IDE kattintva

227 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak