Ugrás a tartalomhoz
Szechenyi Terv Plusz
2023.01.23 H.

Titkársági ügyintéző álláslehetőség

Abonyi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Abonyi Polgármesteri Hivatal
Titkársági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet szerint: 27. Titkársági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- a képviselő-testület, a bizottságok munkájának megszervezése, a képviselő-testületi és bizottsági ülések technikai feltételeinek biztosítása, - képviselő-testületi, bizottsági ülések meghívójának elkészítése, érdekeltek részére történő továbbítása, - képviselő-testületi, bizottsági jegyzőkönyvek, határozati javaslatok, határozati kivonatok elkészítése, - a Titkárság feladatkörébe tartozó képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések előkészítése, - gondoskodik az önkormányzati rendeletek, testületi és bizottsági jegyzőkönyvek, döntések határidőben történő megküldéséről az illetékes kormányhivatal, illetőleg a képviselők, a hivatali egységek vezetői, a végrehajtásért felelősök és más érdekeltek részére, - jegyzői, polgármesteri anyagok, beszámolók, előterjesztések előkészítése, a szükséges egyeztetések szervezése, lebonyolítása, - végzi a képviselő-testületi rendeletek, határozatok, tisztségviselői, jegyzői utasítások, körlevelek számítógépes feldolgozását, e körben gondoskodik a rendeletek, határozatok, utasítások, intézkedések egyéb normák folyamatos karbantartásáról, nyilvántartásáról; vezeti a képviselői interpellációk nyilvántartását, - gondoskodik az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalásáról, nyilvántartásáról, az egységes szerkezetű rendeletek közzétételéről, - népszavazás esetén szervezési, lebonyolítási feladatok ellátása, - országgyűlési és helyi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos előkészítési és végrehajtási feladatok ellátása, - közneveléssel, közművelődéssel, sporttal kapcsolatos fenntartói döntések előkészítése, - ellátja a Titkárság – mint önálló szervezeti egység – ügyrendje szerinti helyettesítési feladatokat, - a jegyző és a polgármester napi munkájának adminisztrációs segítése, a hivatal vezetőihez érkező vendégek fogadása, tájékoztatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítéséről, vezetői illetménypótlékáról, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, kegyeleti és szociális támogatásairól szóló 10/2001.(VII.31.) önkormányzati rendelete és Abony Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       közigaztásban, hasonló területen szerzett gyakorlat
 •       helyismeret
 •       gépírás

Elvárt kompetenciák:

 •       Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség, ,
 •       Magas szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 •       Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajzot a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
 •       Végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát,
 •       Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 •       Nyilatkozatot, amely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt személyes adatok kezeléséhez az eljárással összefüggésben a pályázó hozzájárul
 •       Nyilatkozatot, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gáspár Anita jegyző nyújt, a 53 360 135 /107 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Abonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZO/181/2023. , valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző.
 •       Elektronikus úton Titkárság részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül
 •       Személyesen: , Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör az elbírálás után azonnal betölthető. Hiánypótlásra csak az alábbiak szerint van lehetőség: Amennyiben a pályázat benyújtásakor erkölcsi bizonyítvány nem áll rendelkezésre, az erkölcsi bizonyítványt kérőlapot be kell csatolni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       ABony város honlapja - 2023. január 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A nyertes pályázót telefonon vagy e-mailben értesítjük. Az eredménytelenül pályázók részére pályázat visszaküldésre kerül. A határidőn túl beadott pályázatok érvénytelenek. A pályázat érvényes, ha a pályázati felhívás szerinti formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. január 23.

 

Forrás IDE kattintva

 

936 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak