Ugrás a tartalomhoz
Szechenyi Terv Plusz
2024.05.06 H.

Pályázati felhívás Abonyban felnőtt háziorvos letelepedésének támogatására

Abony Város Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot ír ki Abonyban felnőtt háziorvos letelepedésének támogatására az alábbi tartalommal:

  • A támogatás összege egyszeri 10 000 000 Ft.
  • Lakhatási támogatás szükség szerint

A letelepedési támogatás nyújtásának feltétele:

A támogatás folyósításának feltétele, hogy a felnőtt háziorvos vállalja, legalább 3 évig letelepszik Abonyban és ellátja a számára felajánlott körzetben a háziorvosi feladatokat.

A finanszírozásra vonatkozóan az egészségügyi szolgáltatások Egészségügyi Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3) Korm. rendelet szabályai az irányadók, azzal, hogy a letelepedési támogatáson túl a teljes NEAK finanszírozás a pályázót illeti meg.

A pályázat benyújtása folyamatos, elbírálása a benyújtást követő 30 napon belül történik.

A pályázat közzétételének helye:

     -      Abony Város honlapja

     -      Magyar Orvosi Kamara honlapja

     -      OKFŐ honlapja https://alapellatas.okfo.gov.hu

Pályázati feltételek:

     -      a pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,

     -      büntetlen előélet,

     -      magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státuszegészségügyi alkalmasság

     -      a praxis vállalkozási formában történő működtetése.

A pályázathoz csatolni kell:

     -      részletes szakmai életrajz,

     -      iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

     -      szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,

     -      egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,

     -      három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

     -      a működő vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)

     -      a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, valamint képviselőtestületi tárgyalása során a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e (amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra),

     -      a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

     -      a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.

A pályázat benyújtásának módja:

  • A pályázatot egy eredeti példányban annak valamennyi oldalát a pályázó eredeti aláírásával ellátva zárt borítékban postai úton az Abony Város Önkormányzat 2740 Abony, Kossuth tér 1. postacímre, vagy

     -      valamennyi eredeti dokumentumot szkennelve az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, vagy

     -      ügyfélkapun keresztül Abony Város Önkormányzata részére (ABONYONK KRID azonosító: 150295755), vagy

     -      személyesen az Abonyi Polgármesteri Hivatalban 2740 Abony, Kossuth tér. 1. szám alatt.

A pályázat eredményhirdetése: a pályázat eredményéről Abony Város Önkormányzata minden pályázót írásban értesít, az elbírálást követő 5 munkanapon belül.

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást Pető Zsolt polgármester nyújt a +36 53 360 - 135-ös telefonszámon.

Az önkormányzat fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának és visszavonásának jogát.

314 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak