Ugrás a tartalomhoz
2022.09.19 H.

Tájékoztató lakás rendeltetési egység igazolásáról

Magyarország Kormánya a 345/2022. (IX.9.) Korm. rendeletével módosította a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtérbeépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletét.

 

Ennek alapján a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról. [259/2022. (VII. 21.) Korm. rend. 7/A. § (1) bek.]

 

Felhívjuk minden kérelmező figyelmét, hogy a hatósági bizonyítvány csak akkor adható ki, ha az igazolni kívánt lakás megfelel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a szerinti követelményeknek és az önálló rendeltetési egység fogalmának!

 

Az OTÉK 105. §-a szerint a lakás meghatározása:

A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

A kérelemben feltüntetett adatok valódiságát a jegyző helyszíni szemle keretében ellenőrizheti.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hatósági bizonyítvány kizárólag a 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletben meghatározott fogyasztói kedvezmények igénybevételéhez használható fel, ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésre nem használható fel!

A Korm. rendelet szerint, amennyiben az utólagos ellenőrzés hibás adatszolgáltatást – azaz jogosulatlan vételezést tár fel –, a felhasználónak a különbözetet a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell visszafizetni.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem az alábbiakban megjelölt linkeken tölthető le, és kitöltve személyesen, postai úton vagy elektronikus kérelemként (ügyfélkapun keresztül) benyújtható az Abonyi Polgármesteri Hivatalban. ( 2740 Abony, Kossuth tér 1. )

 

Kérelem (hatósági bizonyítvány kiállítására a lakás rendeltetési egységek  számáról) 

 

Nyilatkozat a lakás rendeltetési egységek számáról

1072 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak