Ugrás a tartalomhoz
2022.08.16 K.

Parlagfű elleni védekezés- Közlemény

Az idei évben is folytatódik a kiemelt feladatként kezelt parlagfű mentesítés.

 

A parlagfű KÖTELEZŐ irtását az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet és a települési köztisztasággal, a zöldterület és parkfenntartással összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 17/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet mondja ki. A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A termelők és földtulajdonosok egész évben kötelesek védekezni földterületükön a károsító gyomnövények ellen, ez a parlagfű mellett az egyéb károsító gyomnövényekre is vonatkozik. Kötelesek az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Amennyiben nem tesz eleget az ingatlantulajdonos a fenti kötelezettségének, közérdekű védekezést kell elrendelni. Az ingatlantulajdonos köteles a közérdekű védekezéssel megbízott személyek munkavégzését tűrni és elősegíteni, az irtással járó költségeket viselni. A közérdekű védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt!

A közérdekű védekezés elrendelése mellett növényvédelmi bírságot kell kiszabni, melynek mértéke a károsítóval fertőzött terület méretétől, elhelyezkedésétől függően 15.000 – 5.000.000. Ft-ig terjedhet. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közigazgatási szankciót alkalmazhat, valamint helyszíni bírságot szabhat ki, melynek mértéke 25.000 – 200.000 Ft-ig terjedhet.

Júniusban földi és légi úton is megkezdődött a parlagfűvel fertőzött területek országos felderítése.

A védekezések ellenőrzését, illetve a fertőzött területek felmérését külterületen a Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának mezőgazdászai végzik. A parlagfűvel fertőzött területek ismeretében a területileg illetékes Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztálya (belterület esetén a települési önkormányzat jegyzője) a kötelezettség elmulasztása esetén elrendeli a közérdekű védekezést.

A hatósági ellenőrzések mellett, a parlagfűvel fertőzött területek felderítésében az állampolgárok is hatékonyan közre tudnak működni, a parlagfű bejelentő rendszeren keresztül, mely regisztrációt követően fogadja a bejelentéseket.

Parlagfű Bejelentő Rendszer: https://pbr.nebih.gov.hu/

Segítsünk közös erővel allergiás - és még nem allergiás – embertársainkon!

Vonatkozó jogszabályok:

  • Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
  • A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet
  • Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet.
205 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak