Ugrás a tartalomhoz
2022.02.07 H.

Közlemény- Szabadtéri égetés

Közlemény

Avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének szabályai 2022. 

Ezúton tájékoztatjuk az abonyi Lakosságot, hogy jogszabály módosítás követően önkormányzati hatáskörben maradt 2021. december 1-től az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

FIGYELEM!

 

A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést!

A kerti hulladék nyílt téri égetésével kapcsolatosan alábbi szabályok betartására hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét:

Belterületen:

  1. avar és kerti hulladék nyílt téri égetése csak a legvégső esetben - vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzéskor - kerülhet sor az alábbi időpontokban:

 

csak szeptember 15. és május 15. között, megfelelő légköri viszonyok esetén, keddi és pénteki munkanapokon 8:00-18:00 és szombati napokon 14.00-18.00 óra között időszakban

 

  1. Fontos, hogy megfelelően kialakított tűzrakóhelyen szabad csak égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa.
  2. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék, ruha, PET palack, gumiabroncs, festék, fáradt olaj stb.)
  3. A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

 

Külterületen:

  1. mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot, ha más módon történő ártalmatlanítására nincs lehetőség (komposztálás, engedéllyel rendelkező lerakóhelyre elszállítás), azt nyílt téri égetéssel megsemmisíteni csak szeptember 15. és május 15. között
  2. csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, a tűzvédelmi előírásokat betartva, keddi és pénteki munkanapokon 8.00-18.00 óra között Szeles időben, és az erdőszéltől számított 200 méteren belül égetni tilos!

 

 

FIGYELEM!

Felhívjuk a Lakosok figyelmét, hogy a fent említett szabályok megszegése közigazgatási/helyszíni bírság kiszabásával jár.

A szabálytalanul égető a jogsértő személyétől függően természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő - közigazgatási bírsággal és/vagy helyszíni bírsággal sújtható.

A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult, ha helyszíni bírságot nem fogadja el a fél, akkor az eljárás lefolytatására, közigazgatási bírság kiszabására - átruházott hatáskörben - a jegyző köteles.

Amennyiben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság kihívása/kiszállása során a Ceglédi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állománya a helyszínen felvett tűzvédelmi ellenőrzési jegyzőkönyvben jegyző határkörébe tartozó (a fentebb leírtak szerinti) szabálytalanságot állapít meg, ennek alapján a jegyző köteles közigazgatási bírság kiszabására.

 

Kérjük az abonyi Lakosságot az avar és kerti hulladék égetés szabályainak betartására!

A vonatkozó önkormányzati rendeletek:

  • a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 14/2018. (III.12.) rendelet
  • a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló 12/2015. (V.06.) rendelet:

 

784 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak