Hír: TÁJÉKOZTATÓ
(Kategória: Önkormányzati hírek)
Küldte: admin
2020 november 05 csütörtök - 15:41:05


123652530_3578604438945108_4505049502273562734_o.jpgMagyarország Kormánya – az országgyűlés felhatalmazása alapján- a 478/2020. (XI. 03.) Kormányrendeletben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus-járvánnyal összefüggésben fennálló veszélyhelyzetre tekintettel, a lakosság és a Hivatal dolgozói egészségének megóvása érdekében 2020. november 04. napjától az Abonyi Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés az alábbiak szerint történik:

A polgármesteri, alpolgármesteri, jegyzői fogadóórák továbbra is felfüggesztésre kerülnek. Észrevételeiket, kéréseiket postai úton, elektronikus levél formájában, valamint telefonon tudják benyújtani az érintett tisztségviselő részére az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: +36 53 360-135/107-es mellék

E-mail: abony@abony.hu

Levelezési cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Személyesen kizárólag azon ügyfél fogadása történik, akinek a halaszthatatlan ügyében a személyes megjelenést jogszabály kötelezővé teszi (pl. egyes anyakönyvi ügyek, személyes nyilatkozattételek, vis maior).

A személyes ügyfélfogadás ebben az esetben is kizárólag előzetes – telefonon vagy e-mail útján történő – időpont egyeztetést követően történik, ügyfélfogadási időben.

Az időpont egyeztetésre és esetleges telefonos ügyintézésre az ügyintézéssel érintett szervezeti egység alábbi telefonszámain van lehetőség hivatali munkaidőn belül:

Titkárság: +36 53 360 135 / 101 és 107. mellék

Hatósági és Szociális Ügyek Osztály: +36 53 360 135 / 112, 166 és 171. mellék

Településfejlesztési Osztály: +36 53 360 135 / 142 és 145. mellék

Gazdasági Osztály: +36 53 360 135 / 119 és 121. mellék

Adócsoport: +36 53 360 135 / 124 és 125. mellék

Kérem, hogy a benyújtani kívánt beadványát szíveskedjék az elektronikus ügyintézés keretei között (e-mail, Abony Applikáció), vagy postai úton eljuttatni az Önkormányzat, illetve a Hivatal részére, továbbá lehetőségük van írásos kérelmüket, beadványukat a Hivatal bejáratán kívül, a falon elhelyezett ládában elhelyezni.

Elérhetőségeink: abony@abony.hu e-mail cím, valamint az 2740 Abony, Kossuth tér 1. postacím.

Kérem Önöket, hogy a foglalt időpontra is lehetőleg kísérő nélkül érkezzenek, kizárólag az ügyintézéssel érintett ügyfelek fogadását tudjuk megtenni.

A járványügyi készültség szabályai – így például a maszkviselés szabályai – a veszélyhelyzet idején is fennmaradnak.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel kizárólag halaszthatatlan ügyben keressék fel a Hivatalt!

A fentiekkel kapcsolatban kérem szíves megértésüket és együttműködésüket.

Az intézkedések visszavonásig érvényesek.

A Kormány döntéseiről, valamint az annak megfelelő, helyben meghozandó intézkedésekről folyamatosan tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, így kérem, hogy továbbra is kísérjék figyelemmel Abony Város internetes felületeit, valamint a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalt.


Abony 2020. november 04.

Dr. Gáspár Anita    jegyzőEzen hír származási helye: abony.hu
( http://www.abony.hu/news.php?extend.6259 )