Hír: Figyelem! Méri a Nemzeti Népegészségügyi Központ az ivóvíz ólomtartalmát! Jelentkezzen Ön is!
(Kategória: Hivatali hírek)
Küldte: Lőrinczy Veronika
2020 február 03 hétfő - 20:21:49Intézményünkben folyamatban van egy komplex népegészségügyi projekt (EFOP-1.8.0-VEKOP-17-000001-2017), amelynek egyik témája a hazai ivóvíz ólomtartalmának és ezáltal a lakosság ólomterhelésének vizsgálata, mivel korábbi kutatási eredmények már kimutatták a túlzott ólombevitelnek az emberi szervezetre gyakorolt káros hatásait. 
 
A legfontosabb tudnivaló, hogy a csapvizekben jellemző ólomtartalom elsősorban a várandósok és 3 év alatti kisgyermekek esetén okozhat egészség-problémát, ugyanis a magzat és a kisgyermek szellemi fejlődésére lehet ártalmas hatással, de a felnőtteknél is számos egészségkockázattal jár. 
 
Az ivóvíz ólomtartalma jogszabály szerint legfeljebb 10 µg/l lehet. Az ivóvíz rendszeres ellenőrzéséből származó eredmények alapján ezen határérték feletti ólomtartalmú minták aránya országosan csupán 1 és 2 százalék közötti, azonban az ólom elsősorban a régi épületekben helyenként még meglevő ólomcsövekből, illetve egyéb épületen belüli szerkezeti anyagokból kerülhet az ivóvízbe, így a rutinszerűen végzett ellenőrzés nem alkalmas az ólom által érintett területek országos felmérésére, illetve az érintett populáció becslésére. A reprezentatív országos felméréshez mindenképpen szükséges célzott monitorozás a kiválasztott mintaterületeken.

 
A projekt keretében ezért egy ún. feltáró monitoring vizsgálatot végzünk, amely során 6 hónapon keresztül, havonta egy alkalommal szakképzett munkatársaink a vizsgálatban részt venni szándékozó kerületi lakosok otthonaiban előre egyeztetett időpontban személyesen vesznek mintát az ivóvízből. Egy mintavételi napon 20 lakásban van lehetőségünk vizsgálatot végezni. A mintaterületek – melyek közé az alábbiak alapján Abony is bekerült - kiválasztásánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe:·         település típus·         ólomcsövek jelenlétének kockázata az épületeken belül·         ólomcsövek jelenlétének kockázata a települési elosztóhálózatban·         települési vízminőség.
 
 
Ahhoz, hogy sikeres legyen a reprezentatív felmérés, az adott mintaterületen élők körében minél nagyobb számú jelentkezőre van szükség. Az eredményekről minden esetben tájékoztatjuk a jelentkezőt. Jelen levelünk mellékletét képezi egy szóróanyag és egy plakát, amelyen részletes információt találnak a feltáró monitoring során végzett vizsgálatról, annak menetéről, illetve a konkrét jelentkezés módjáról is.  

 
Kérjük, hogy amennyiben van rá lehetőségük, az önkormányzattal kapcsolatba kerülő lakosok számára a szóróanyagot és plakátot tegyék elérhetővé intézményükben, illetve az Önök által használható egyéb, a közönségünket, közösségüket célzó tájékoztató felületeken. Mindemellett küldünk egy rövidebb összefoglaló anyagot magáról a programról egy képpel, amelyet akár az újságban vagy honlapjukon közzé tudnak tenni. Honlapunkon további információt talál a projektről, az ivóvíz ólomtartalmának országos felmérését célzó feltáró monitoringról, valamint cím szerint kereshet az előzetes ólomkockázati térképen, és néhány válasz megadásával a saját kockázatairól is információt kaphat: 

 
https://efop180.antsz.hu/temak-konyezetegeszsegugy.html
 
https://efop180.antsz.hu/temak-konyezetegeszsegugy/51-olom-az-ivovizben/alkalmazasok-olom-az-ivovizben/ivoviz-olomtartalmanak-kockazati-szintjei.html
 
https://efop180.antsz.hu/temak-konyezetegeszsegugy/olom-az-ivovizben/ivoviz-kockazati-kalkulator.html
 
https://efop180.antsz.hu/tajekoztatok-kornyezeteu/plakatok/69-vizminoseg.htmlEzen hír származási helye: abony.hu
( http://www.abony.hu/news.php?extend.6157 )