Hír: A lakosság javaslatát is várják az "Abony Város Egészségügyéért" kitüntetés adományozásához
(Kategória: Önkormányzati hírek)
Küldte: Sajtóreferens
2019 április 12 péntek - 08:42:32


   Az „Abony Város Egészségügyéért” kitüntetés adományozásának rendjét Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 6/2015. (II.27.) számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza, melynek

IV.  fejezet
„Abony Város Egészségügyéért” kitüntetés

13. §

Abony Város Képviselő-testülete „Abony Város Egészségügyéért” kitüntetést adományozhat azon személy részére, aki a városban az egészségügyi ellátás területén kiemelkedő munkát végezett és ezzel hozzájárult az ellátás színvonalának emeléséhez.14. §

(1) A kitüntetésből évente egy adományozható.
(2) A kitüntetés adományozására a 2.§. (1) a)-c) pontjaiban meghatározottakon* felül javaslatot tehetnek:   
a) helyi intézmények vezetői
b) az egészségügy területén működő szakmai és érdekképviseleti szervezetek   (3) A kitüntetésre való felterjesztés határideje minden év május 1. napja.
(4) A kitüntetés adományozásáról a Képviselő-testület minden év június 01. napjáig dönt.
(5) A kitüntetés átadására minden évben, a Semmelweis Napon (július 1.) kerül sor.

15. §

(1) A kitüntetés adományozása során plakett, oklevél és pénzjutalom jár.
(2) A kitüntetéssel járó pénzjutalom összege nettó 100.000.- forint.

Kérem, hogy amennyiben javaslattal kíván élni az „Abony Város Egészségügyéért” kitüntetés adományozására vonatkozóan, javaslatát 2019. április 30-án (kedd) 16:00 óráig szíveskedjen elküldeni az titkarsag@abony.hu e-mail címre, postai úton a 2740 Abony, Kossuth tér 1. címre, illetve leadhatja személyesen a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.  

Abony Város Önkormányzata

*
A kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a:


(1) A helyi elismerések adományozására indokolással ellátott javaslatot tehetnek:

a) bármely abonyi választópolgár
b) a Képviselő-testület bizottsága
c) abonyi székhelyű, illetve tevékenységét részben vagy egészben Abonyban végző civil-, vagy gazdálkodó szervezet
d) az egyes helyi elismeréseknél e rendeletben meghatározottak

(2) Abonyi választópolgárnak kell tekinteni azon személyeket, akik a javaslattétel időpontjában a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Abonyban aktív választójoggal rendelkeznek, rendelkezhetnek.

Ezen hír származási helye: abony.hu
( http://www.abony.hu/news.php?extend.5699 )