Hír: Szociális dolgozóinkat köszöntjük - Fotógalériával
(Kategória: Önkormányzati hírek)
Küldte: Sajtóreferens
2018 november 12 hétfő - 18:46:37


   November 12-én, a Szociális Munka Napján azokra a szakemberekre figyelünk, akik az év minden napján segítik, gondozzák segítségre szoruló embertársainkat.

   Abonyban ünnepség keretében mondtak köszönetet a helyi szociális szférában dolgozóknak, 2018. november 09-én. A Kultúra Ház kamaratermében megtartott rendezvényen Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester asszony - az önkormányzat és a lakosság nevében - őszinte megbecsülését és köszönetét fejezte ki a szociális szakembereknek lelkiismeretes munkájukért. A köszöntő után a Bihari János Zeneiskola növendékei és tanárai adtak az alkalomhoz illő műsort. A Humánpolitikai Bizottság nevében Korbély Csabáné szólt az ünnepeltekhez, tolmácsolva elismerését.

   A jubiláló dolgozók emléklapban részesültek, melyet Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester asszony és a Humánpolitikai Bizottság tagjai, Gulykáné Gál Erzsébet városi képviselő és Földi Istvánné bizottsági tag adtak át. A méltatásokat Korbély Csabáné olvasta fel.

A képekre kattintva megelevenednek az ünnepség legszebb pillanatai.10 éves szolgálatáért emléklapot vehetett át Újszászi Lászlóné, Flammer Istvánné és Besnyi Judit, az Abonyi Karitász Csoport tagjai, valamint Farkas Erika, a Humán Szolgáltató Központ munkatársa.

Újszászi Lászlóné, Zsuzsika a Karitász abonyi csoportjának tagja. Munkáját lelkiismeretesen, kimagasló szorgalommal végzi 10 éve. A csoport aktív tagja. A ruhagyűjtés és osztás szolgálatán kívül bekapcsolódik az élelmiszerosztásba, a karácsonyi és húsvéti csomagkészítésbe, az iskolakezdési és tűzifa támogatások szétosztásába is. Beszerzések alkalmával idejét, fizikai erejét és gépkocsiját is a csoport rendelkezésére bocsájtja. Ha kell, maga viszi el az adományokat a segítségre szoruló családoknak. Önkénteseknek tartott képzésen is részt vett, hogy tudását gyarapíthassa. Fiatalos lendülettel, hihetetlen munkabírással végzi karitatív tevékenységét. A kreativitás és aktivitás jellemző tevékenységére.***

Flammer Istvánné, Veronka 10 éve végez önkéntes szolgálatot az abonyi Katolikus Karitászban. Az évek alatt megtapasztalta, hogy az önzetlen, karitatív munka milyen hálás feladat. Kitartóan, lelkesedéssel végzi környezetében ezt a munkát, mert sajnos mindig vannak, akik erre rászorulnak. A raktár felelőseként az adományokat a jó gazda gondosságával kezeli. Szociális érzékenysége és fáradhatatlan munkabírása ösztönző példa mindenki számára. A rászorulók nehéz helyzetét átérzi, és tőle telhetően segít. Elfogadják és bizalommal vannak felé a rászorulók. A csoport aktív tagja. A karitász csoport minden tevékenységében személyesen részt vállal, akár szervezési, akár kivitelezési feladatokról legyen szó.***

Czibere Besnyi Judit 10 éve végez önkéntes szolgálatot az abonyi Katolikus Karitászban. Megbízható, precíz, rugalmas hozzáállása példaértékű a karitatív szolgálatot teljesítők körében. Segítőkész, igazi közösségi egyéniség. Beszerzések alkalmával idejét, fizikai erejét és gépkocsiját is a csoport rendelkezésére bocsájtja. Áldozatos munkát végez a karácsonyi és húsvéti segélycsomagok beszerzésénél, elkészítésénél és szétosztásánál. A ruhagyűjtés és osztás szolgálatán kívül bekapcsolódik az élelmiszerosztásba, a karácsonyi és húsvéti csomagkészítésbe, az iskolakezdési és tűzifa támogatások szétosztásába is. Nagy empátiával fordul a rászorulók felé és igyekszik mindig segíteni, vagy megkeresni a segítségnyújtás módját.***

Farkas Erika 1993-ban a Kinizsi Pál Gimnáziumban érettségizett, majd több szakmát megtanult, kipróbált: kereskedő-boltvezető, virágkötő, gyermek- és ifjúsági felügyelő. 2006-ban felvételt nyert Károli Gáspár Református Egyetem nagykőrösi Tanítóképző Főiskolai Karának Szociális munkás szakára ahol 2009-ben végzett. A főiskolás évek alatt többször volt gyakorlaton a Humán Szolgáltató Központban, ahol meg voltak vele elégedve, így a diploma megszerzése előtt munkát ajánlottak neki. 2008-tól az intézmény munkatársa lett. Előbb a pszichiátriai betegek közösségi ellátásában közösségi gondozóként tevékenykedett az ellátott pszichiátriai betegek nagy megelégedettségére, majd 2010-től átkerült a gyermekjóléti szolgálatba családgondozói munkakörbe, ahol ma is dolgozik. A családok felé mély empátiával fordul, ezért szívesen keresik meg az emberek a problémájukkal. A gyerekekkel, de főként a kamaszokkal jól megtalálja a hangot, ami elősegíti az eredményes gondozói munkáját. Szakmai ismereteinek bővítése érdekében 2018-ban gyermekjóléti szolgáltatásokból szakvizsgázott. Az intézményben minden feladatban lehet rá számítani, a munkatársakkal is jó kapcsolatot ápol.***

15 éves szolgálatáért köszöntötték Balog-Kökény Krisztinát, a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetőjét. 25 éve végzett munkáját köszönték meg Tóth Józsefnénak, a Humán Szolgáltató Központ kolléganőjének.
 
Balog-Kökény Krisztina 1995-ben Szolnokon az Egészségügyi Szakképző Iskolában általános ápoló és általános asszisztensi képesítést szerzett, majd 1997-ben leérettségizett az Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép és Szakképző Iskolában. 2004-ben A Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Karán szociálpedagógusi diplomát szerzett kiváló eredménnyel. 2011-ben szintén kiváló eredménnyel kapta meg az egészségfejlesztő mentálhigiénikus diplomáját az Eszterházy Károly Főiskolán Egerben. 2015-ben szociális szakvizsgát tett a Wesley János Lelkészképző Főiskolán, Budapesten. Jelenleg is tanul az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán. 1997-től 1998 szeptemberéig az abonyi Speciális Otthonban dolgozott ápoló munkakörben, ezután gyes-re ment. A gyes letelte után az abonyi Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatában helyezkedett el családgondozókét. Munkáját mindig nagy odafigyeléssel és elhivatottsággal végezte. Ennek a szorgalmas és kiemelkedő munkának eredményeként 2017 márciusától a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetőjévé nevezték ki mely feladatot azóta is ellátja. A Kék Madár Jóléti Alapítvány rendezvényein, programjain is mindig szívesen dolgozott. 2016-óta a kuratórium tagja.  ***

Tóth Józsefné, Tóth Tünde 1993 júniusában végzett a ceglédi Török János Egészségügyi szakiskolában, általános ápoló és asszisztens szakon. Ezt követően jött dolgozni a Szilágyi Erzsébet úton működő Idősek Otthonába, ahol három műszakos munkarendben látta el feladatát, és elkezdődött az a szakmai folyamat - mely immár - 25 éve tart. 2005 szeptemberétől 2006 májusáig a közösségi pszichiátriai ellátás gondozónője. 2008-ban sikeres érettségi vizsgát tett a szolnoki Petőfi Sándor szakközépiskolában. Második gyermeke születése után, 2009-ben tért vissza hivatásához, ekkor már házi gondozói munkakörbe. Szakmai elhivatottsága a házi segítségnyújtásban teljesedett ki, az idősek ellátása mellett koordinálja a szakfeladat tevékenységét, és az adminisztrációs feladatokban is átfogó szerepet tölt be. Kiemelkedő empatikus készséggel rendelkezik, kedvességével és segítőkészségével könnyen az emberek szívébe zárja magát. Munkáját mindig gondos odafigyeléssel, lelkiismeretesen végzi. Munkatársai körében, csapat összetartó, humoros- színes egyéniség, aki tud magán is nevetni.   Az ünnepség vendégfogadással zárult.

Abony Város Önkormányzata és Abony város lakossága nevében szívből köszöntjük szociális dolgozóinkat, köszönjük az évek során végzett kitartó és lelkiismeretes munkájukat. 

Szerző és Abony.hu fotók: Darányi Erika

Ezen hír származási helye: abony.hu
( http://www.abony.hu/news.php?extend.5390 )