Hír: Időutazás Abonyban - 43 éve tanyai klub indult a nagyjárási iskolában
(Kategória: Hivatali hírek)
Küldte: Sajtóreferens
2018 április 18 szerda - 19:09:05


nagyjarasi_iskola_tanyai_klub_abonyban_abonyi_abony.hu_1974_2018.jpg   1974-et írunk. "Az őszi esőktől a szárító tavaszi szelekig a határban élők jórészt a tanyák foglyai. A felázott dűlőutak sártengerében megfeneklik a jármű, a szépen kelő vetés hatalmas tábláján kígyózik át egy keskeny gyalogút. A tsz-majortól ez vezet el a nagyjárási általános iskolához.

   Abony e távol eső határrészén még vagy százötven család él. A tágas, erős, két tantermes iskola egyik szobájában tizenegy alsó tagozatost oktat Kummer Zoltánné tanítónő. A másik terem jószerével üresen állhatna, ha az idevalók kezdeményező kedve nem sürgetne változtatást sorsukon. Az egy éve ide került tanítónővel egyetértésben kialakul a tanyai klub.

   Hetenként két-három alkalommal az esti órákban a felnőttek különböző korosztályai keresnek itt társaságot, könnyű szórakozást, időtöltést. Szerdánként tucatnyi asszony ül be gombolyagjaival, hímzésével a tanítónőhöz. Nagyjáráson hosszú évekre visszatekintő, szép hagyományai vannak a kézimunkázásnak. Sok kiállítás közönsége megcsodálta a legszebb darabokat.   A fiatalság főként szombaton és vasárnap este múlatja itt az időt. Nézik a tv-t, magnóznak, lemezeket tesznek fel, táncolnak, igaz ez utóbbit csak csínján, mert a régi padló alattomos gödrei bokaficammal fenyegetnek. Tsz-tagok és bejáró munkások a rendszeres látogatók. Otthonosan érzik magukat, bár a berendezés még nem teljes. Asztalokat az ÁFÉSZ kocsmárosának jóindulatából kaptak kölcsön, a fűtés is körülményes. Késik az erre a célra szánt tüzelő. A tanács szerint januártól rendszeres támogatásban részesítik a születendő klubot.

   Skultéty Sándor, az abonyi művelődési ház igazgatója, aki szakmai tanácsaival segíti és irányítja az első tanyai próbálkozásokat, már eddig is egyengette a tanyai klub útját. Katalin-napra kivitte az irodalmi színpadot. A Móra-műsort mutatták be, utána az összesereglettek táncoltak hajnalig. Jól sikerült a Mikulás-bál, amelyet a kicsinyek megajándékozása előzött meg. Ez volt ám az Igazi meglepetés! Minden gyerek úgy kapta meg a piros celofánzacskóba csomagolt ajándékot, hogy előtte egy fillért sem kértek a szülőktől. Ez is a klubtagok ötlete volt. A környékről annyian összejöttek ekkor, hogy szűknek bizonyultak az öreg épület falai.

   A vállalkozó szellemű fiatalok, részben a József Attila Tsz gumiüzemének dolgozói, társadalmi munkájukat is felajánlották: szívesen kicserélnék a korhadt padlót, s ha lehetne, a használaton kívüli iroda felhasználásával, színpaddal bővítenék a nagytermet. A színpad gondolatát az az ötlet szülte, amelyből a színjátszócsoport létesítésének lehetősége kipattant. A majdani „igazi” klubavatóra szívesen betanulnának egy rövidebb színdarabot.

   A jövőt csak tervezik. Ami a jelent illeti, a sakkon, dominón és kártyán kívül a tanyaiak rendelkezésére áll a háromszáz kötetes letéti könyvtár. Klubnapokon sokan a helyszínen forgatják, lapozgatják a könyveket. A gyerekek a szülőket, szomszédokat látják el — megbízatás alapján hozva, „víve” az olvasmányokat. A tanítónő boldog, jó szívvel végzi az önként vállalt, fizetség nélküli munkát.

   A nagyközségi tanács a jövőben Abony másik határrészében, Sashalomban is szeretne hasonló tanyai klubot életre hívni.

   A törteli határ szintén sok tanyai családnak ad otthont. Valamikor a népnyelv „Ne teremj!" névvel illette ezt a részt, amelynek közelében a Szabó-tanya áll. Ebben van a Rákóczi Tsz kultúrterme. Ez főként közéleti rendezvények fóruma, brigádgyűléseket, más összejöveteleket tartanak benne. Választások idején itt járulnak urnához a környékbeli szavazók.

   A Szabó-tanya egyetlen vonzereje a televízió. Bizony, sok környékbeli tanyában nincs még villany. A terem kulcsa az éjjeliőrnél, általa nyernek bebocsátást a tv-nézők. Egy-egy érdekesebb műsorra, mostanábán például A tavasz tizenhét pillanatára, összejönnek harmincan is. Ilyenkor nagyapák és unokák együtt nézik a műsort. Ugyancsak Törtelen, a ludast iskolában Tóth István tanító engedi be a televízióra áhítozókat. Igaz, egysíkú ez a program, de még így önmagában is jóval több 'a semminél, ha kevesebb is annál, mint ami kellene — vagy amire telne.

   Általában ott tapasztalható nagyobb előrehaladás, ahol akad vállalkozó, aki összehívja, együtt tartja a tanyai embereket. Igaz, némi pénz és hivatalos támogatás "sem nélkülözhető, de nem ez a legfontosabb kellék. A mozgékonyság, az ötletbőség olyan megnyerő vonás, amely magával ragad másokat is. A községektől távoli iskolák egy része már megszűnt a körzetesítéssel. A tanácsoknak, községi népfrontbizottságoknak és szövetkezeteknek nem volna nehéz megteremteni ezekben a tanyai klubok életfeltételeit."

Szerző: Tamasi Tamás
Forrás, a cikk megjelent: A Ceglédi Hírlap (Pest Megyei Hírlap különkiadása) 1974. december 24-i (kedd) számában, XVIII. ÉVFOLYAM, 300. SZÁM

Fotó: Markó Ferenc/ Abony múltja

Ezen hír származási helye: abony.hu
( http://www.abony.hu/news.php?extend.4935 )