Hír: Pályázati felhívás matematika-informatika szakos tanár munkakör betöltésére
(Kategória: állásajánlatok, pályázati információk)
Küldte: Sajtóreferens
2018 március 05 hétfő - 11:14:50


kinizsi_pal_gimnazium_es_szakkozepiskola_abony_abony.hu_2017.jpg
--- A pályázati felhívás határideje lejárt ---
Friss pályázatok itt -->

Ceglédi Tankerületi Központ Kinizsi Pál Gimnázium
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet
Ceglédi Tankerületi Központ Kinizsi Pál Gimnázium 
Matematika-informatika szakos tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.06.29–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Matematika és informatika órák ellátása gimnáziumi osztályokban.Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Egyetem, matematika és informatika szakos tanár végzettség. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§ (1), (4) bekezdés és a 3. számú mellékletben előírt végzettség megléte.
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Középiskolában szerzett szakmai pedagógiai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz. Képzettségeket igazoló dokumentumok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (pozitív elbírálás esetén). Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti, hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. március 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 20.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Kavecsánszkiné Pál Erika intézményvezető részére a kinizsipal.abony@cegleditk.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező. A megküldött pályázatok esetében kérjük feltüntetni a pályázati azonosítót és a munkakör megnevezését: TK/120/00032-54/2018 – Matematika-informatika szakos tanár

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az intézmény honlapjának címe: www.kinizsi-abony.hu. A közalkalmazotti jogviszony a határozott idő lejártát követően határozatlan időre módosul.


Ezen hír származási helye: abony.hu
( http://www.abony.hu/news.php?extend.4825 )