Hír: Kisgyermeknevelőt keresnek a Szivárvány Óvodába - Pályázati felhívás
(Kategória: állásajánlatok, pályázati információk)
Küldte: Sajtóreferens
2018 március 02 péntek - 07:41:10Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde - Abony
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde - Abony 
kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Tószegi út 58/a

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A bölcsődei ellátásban részesülő 1-3 éves gyermekek szakszerű gondozása, nevelése, fejlesztése, napközbeni ellátása a bölcsőde szakmai programjában meghatározott irányelvek alapján.Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Emelt szintű szakképesítés, Csecsemő és kisgyermeknevelő (BA), Csecsemő és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, - nevelő (OKJ),
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Önéletrajz (Euro-pass-os), oklevelek, végzettséget igazoló dokumentumok másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalászné Vámos Katalin nyújt, a 06706582953 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde - Abony címére történő megküldésével (2740 Abony, Tószegi út 58/a.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 100/2018. , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő vagy
• Elektronikus úton Kalászné Vámos Katalin részére a szivarvanyovoda.abony@gmail.com E-mail címen keresztül vagy
• Személyesen: Kalászné Vámos Katalin, Pest megye, 2740 Abony, Tószegi út 58/a.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 27.
 
 Ezen hír származási helye: abony.hu
( http://www.abony.hu/news.php?extend.4816 )