Hír: Javaslattételi lehetőség az "Abony Közoktatásáért" kitüntetés adományozására
(Kategória: Hivatali hírek)
Küldte: Sajtóreferens
2018 február 28 szerda - 13:54:29


   Az „Abony Közoktatásáért” kitüntetés adományozásának rendjét Abony Város Önkormányzat Képviselő- testületének a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 6/2015. (II.27.) számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza, melynek II. fejezete szerint

„II. fejezet
„Abony Közoktatásáért ” kitüntetés
7. §

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Abony Közoktatásáért” kitüntetést adományozhat azoknak a pedagógusoknak, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai, zeneművészeti oktató-nevelő munkában, nagyfokú szakmai felkészültséggel rendelkeznek a tehetséggondozás és a pedagógiai módszerek alkalmazásában.

8. §
(1) A kitüntetésből évente legfeljebb öt adományozható.
(2) A kitüntetés adományozására a 2.§. (1) a)-c) pontjaiban meghatározottakon felül javaslatot tehetnek:
a) helyi intézmények vezetői
b) pedagógusok szakmai szervezetei és érdekképviseletei
c) szülői munkaközösségek
d) az intézményi diákönkormányzatok  (3) A kitüntetésre való felterjesztés határideje minden év március 31. napja.
(4) A kitüntetés adományozásáról a Képviselő-testület április 30. napjáig dönt.
(5) A kitüntetés átadására minden évben a Pedagógus Nap alkalmából kerül sor.

9. §
(1) A kitüntetés adományozása során plakett, oklevél és pénzjutalom jár.
(2) A kitüntetéssel járó pénzjutalom összege nettó 100.000.- forint.”

Kérem, hogy amennyiben javaslattal kíván élni az „Abony Közoktatásáért” kitüntetés adományozására vonatkozóan, javaslatát 2018. március 29-én (csütörtök) 15:00 óráig szíveskedjen elküldeni a titkarsag@abony.hu e-mail címre, vagy postai úton a 2740 Abony, Kossuth tér 1. címre, illetve leadhatja személyesen a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.

Abonyi Polgármesteri Hivatal
Ezen hír származási helye: abony.hu
( http://www.abony.hu/news.php?extend.4811 )