Hír: Pályázati felhívás tanító munkakör betöltésére
(Kategória: állásajánlatok, pályázati információk)
Küldte: Sajtóreferens
2018 február 19 hétfő - 09:23:04


--- A pályázati felhívás határideje lejárt ---
Friss pályázatok itt -->

Ceglédi Tankerületi Központ Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Ceglédi Tankerületi Központ Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Tanító
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.06.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Kálvin utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Tanítói és napközis feladatok ellátása a jogszabályi feltételeknek, illetve az intézmny pedagógiai programjának megfelelően.Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, tanító végzettség. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§ (1), (4) bekezdés és a 3. számú mellékletben előírt végzettség megléte.
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, tanító végzettség angolműveltség területen.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz. Képzettségeket igazoló dokumentumok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (pozitív elbírálás esetén). Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti, hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. március 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 5.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Dévainé Kazinczy Sára intézményvezető részére a gyulaiabony@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező. A megküldött pályázatok esetében kérjük feltüntetni a pályázati azonosítót és a munkakör megnevezését: TK/120/00032-35/2018 - Tanító

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az intézmény honlapjának címe: www.gyulai-abony.sulinet.hu

Ezen hír származási helye: abony.hu
( http://www.abony.hu/news.php?extend.4785 )