Hír: Pályázati felhívás aljegyző munkakör betöltésére
(Kategória: állásajánlatok, pályázati információk)
Küldte: Sajtóreferens
2018 február 05 hétfő - 08:04:37


--- A pályázati felhívás határideje lejárt ---
Friss pályázatok itt -->

Abony város polgármestere
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
45. •  (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Abony város polgármestere 
Aljegyző
munkakör betöltésére.
 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1.Ellátandó feladatok: Aljegyzői feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A jegyző teljes körű helyettesítése, a jegyző által meghatározott egyéb feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) valamit az Abonyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• legalább két év közigazgatási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) másolatát
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy amennyiben az a pályázati határidő lejártáig nem érkezik meg, akkor annak igénylését igazoló dokumentum,
• a kétéves közigazgatási gyakorlatról szóló igazolást
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati elbírálásában résztvevők megismerhessék
• nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatok kezeléséhez,
• nyilatkozat vagyon-nyilatkozattételi eljárás lefolytatásáról
• nyilatkozat összeférhetetlenségről a Kttv. 84-87 §-aiban foglaltak szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester nyújt, a 53/360-135/107 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Abony város polgármestere címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZO/346/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.
• Elektronikus úton Kovács Teodóra részére a kovacs.teodora@abony.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester részére, Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartamai feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott pályázat és a meghallgatás eredménye alapján a polgármester dönt a kiválasztásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: • Abony város honlapja - 2018. február 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester nevére címezve, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Aljegyzői pályázat”

A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével határozatlan időre jön létre.

Postacím: Polgármesteri Hivatal, 2740 Abony, Kossuth tér 1. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Romhányiné. dr. Balogh Edit polgármester nyújt az 53/360 135/107 telefonszámon ad. A pályázatot lehetőség van postai úton, személyen és elektronikusan (kovacs.teodora@abony.hu) benyújtani. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abony.hu honlapon szerezhet.

Ezen hír származási helye: abony.hu
( http://www.abony.hu/news.php?extend.4754 )