Hír: Ezek a döntések születtek a Városházán
(Kategória: Önkormányzati hírek)
Küldte: Sajtóreferens
2018 február 02 péntek - 10:57:42


Pályázatot nyújt be az önkormányzat a Homok utca és a Bodócs köz végén található, külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító (nyílt, felszíni) csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztésre, a maximális összeg, 9.000.000,- Ft erejéig. Támogatott projekt esetén a Homok utca felújítás alól kimaradt szakasza (Bajtárs utcától a Mogyoró utcáig), a Mogyoró utca zártkerti lapos része, valamint a Szőlő és a Körte utca felújítása történik meg. 

Az előterjesztésből kiderül továbbá, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a Körte utcában található önkormányzati ingatlanon vízvételi helyet alakítanak ki, kutat létesítenek, gépészeti elemeket szereznek be, illetve az azok védelmét szolgáló felépítményt alakítanak ki. Rendezik továbbá az ingatlan területét, és gyümölcsöst (vilmoskörte fa) telepítenek (mindösszesen 1 millió Ft keretösszegig). A pályázat 100 %-os támogatási intenzitású, önerőt nem igényel - olvasható a január 25-i ülésre készült előterjesztésben.
 
Varga István Városi Sportcsarnok tetőfelújítására és a Somogyi Imre Általános Iskola főépületének udvarán kültéri, kézilabdázásra alkalmas pálya létrehozására is pályázik az önkormányzat - erről a január 11-i rendkívüli ülésen határozott a grémium. A pályázati biztosítékok és a tetőfelújítás önerejét az önkormányzat biztosítja.A pályázatokat menedzselő Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója, Jánosi László nyújtott tájékoztatást a cég 2017. évi tevékenységéről, és a pályázatok alakulásáról. 

A Pingvines Óvoda energetikai korszerűsítése a közbeszerzési eljárás során kiválasztott nyertes cég, az abonyi Generál-Kontakt Bt. által szakszerű kivitelezéssel, előteljesítéssel 2017. december 19-én befejeződött. Jelenleg a záró pénzügyi elszámolás van folyamatban.Az Üzleti park kapcsán a támogatói döntést követően a telek megosztásának földhivatali eljárása, és különböző szakági kiviteli tervek elkészítése volt a feladat a tavalyi évben, melyek alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatható lesz. Az Üzleti park kivitelezésére vonatkozó eljárás idén tavasszal indulhat meg.

A külterületi utak fejlesztésére és karbantartásához szükséges munkagép beszerzésére 2017 januárjában 146 millió Ft összértékű pályázatot nyújtott be az önkormányzat. A Belsőerdő dűlő, a Temető dűlő, és a Táborhegy dűlő rekonstrukciójára 100 millió Ft-ot, karbantartásukra (erőgép, gréder, mobil faaprítógép beszerzésére) 18,9 millió Ft-ot terveztek. A pályázat az online felületen jóváhagyott státuszt kapott, amely az eddigi tapasztalatok alapján azt mutatja, hogy várhatóan pozitív támogatói döntés fog születni a projekt tekintetében.
 
2017 októberében nyújtotta be az önkormányzat a Gyöngyszemek Óvoda infrastrukturális, fejlesztési és eszközbeszerzési pályázatát, amely az Apponyi úti tagintézmény teljes felújítását, rekonstrukcióját, akadálymentesítését tartalmazza, parkolók kialakításával. A kötelező eszközfejlesztésre, bútorok beszerzésére 11 millió Ft-ot terveztek. A benyújtott pályázat státusza a mai információk szerint jogosult, támogatói döntést még nem kapott a Hivatal.Várhatóan 2018 első negyedévének végén jelenik meg belterületi utakra vonatkozó pályázati lehetőség a kompenzációs keretből.

Határozatban rögzítették az önkormányzat és a cég között kötendő keretszerződést, az abban rögzített feladatok fedezetét, valamint a vállalkozás 2018. évi üzleti tervét.

A helyi adóbevételek alakulásával kapcsolatban dr. Balogh Pál jegyző úrtól kapott tájékoztatót a helyhatóság. 

A prezentációból és a szóbeli kiegészítésből kiderült, hogy mind a négy adónem esetében emelkedtek a bevételek az előző évekhez képest, amely a fizetési morál javulásának, és az adóhatóság aktív fellépésének köszönhető. 

Az építményadó vonatkozásában a csekély adózói kör ellenére növekedtek a bevételek. Az emelkedést indukálja, hogy 2017-ben nagy számban adtak át ipari jellegű épületeket, valamint a Képviselő-testület kiterjesztette az adó hatályát a magántulajdonban lévő vállalkozási célú építményekre (üzletekre, műhelyekre) is. A hátralékokból sikerült jelentős mértékben lefaragni: a jelenlegi 35 millió Ft-os kintlévőség túlnyomó része egy adóalanyhoz tartozik, akivel szemben közigazgatási per van folyamatban.

A kommunális adóbevételek kapcsán is emelkedés mutatkozik, annak ellenére, hogy az elmúlt két évben nem történt adótétel-emelés. A növekedés egyrészt abból származik, hogy javult az adózói morál a végrehajtások nyomán, másrészt pontosították az adónyilvántartást. A hátralékok növekedése zömében az újonnan feltárt adózókra vonatkozik, akik éltek részletfizetési lehetőségükkel. A követelések egy része jelzálogjoggal terhelt.

A tavalyi évben az iparűzési adóbevételeket sikerült növelni, az adóhátralékok is csökkenő tendenciát mutatnak, amely a helyi gazdaság növekedésének is köszönhető. Közel 50 millió Ft hátralék befizetése történt meg az elmúlt időszakban, amely részben a behajtásokból származik.

A gépjárműadó tekintetében 8 millió Ft többletbevételt realizáltak a tavalyi évben. Az adóhatóság rendre él a behajtásra vonatkozó lehetőségeivel, így a hátralék összege az elmúlt években megfeleződött. Jelenleg 44 millió Ft a kintlévőség ennél az adónemnél.

A NAV kérésére 2017 decemberében felszólították a vállalkozónak minősülő őstermelőket, akik elmulasztottak bejelentkezni az iparűzési adó hatálya alá. Az adóbevallások rendre érkeznek a Hivatalhoz visszamenőlegesen.

Egyhangúlag egyetértett a Képviselő-testület azzal, hogy a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsa továbbra is Deákné Orosz Zsuzsanna pályázót (jelenlegi intézményvezetőt) bízza meg a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja intézményvezetőjének 2018. március 01.-2023. február 28-ig terjedő időszakra.Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester asszony hangsúlyozta, a CTKT egyértelműen Deákné Orosz Zsuzsanna megbízását támogatja, aki 25 éve vezeti az intézményt, és rendkívül magas színvonalú szakmai munkát végez. 

Az Abonyi Termálfürdő állapotáról és 2017. évi működéséről az üzemeltető, ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetője, Gáspár Csaba tájékoztatta a képviselőket, aki elmondta: a strandfürdő üzemeltetése során semmilyen rendkívüli esemény nem történt. A bevétel természetesen időjárásfüggő, de az előzetes számadatokkal alátámasztva várhatóan ismételten plusz eredmény fog realizálódni. Az épületeket és a gépészeti elemeket minden évben, a nyitási feltételeknek megfelelően karbantartják. A tavalyi évben a strand területén lévő ősfákat megifjították.

Megismerték a képviselők a Salgóbányai Tábor 2017. évi működéséről szóló tájékoztatót. A táborban átlag 30 évesek az épületek - derült ki Gáspár Csaba ügyvezető szóbeli előterjesztéséből. Az üzemeltetés során jelentős befolyásoló tényező a hőmérséklet. Minden évben a nyitási feltételek biztosítása érdekében a kollégák renoválják a téli károkat. A cég kolléganői jelentős marketingtevékenységet végeznek a tábor népszerűsítése érdekében.

Elfogadta az önkormányzat a 2018/2019. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatárainak tervezetét, melyet az intézmények vezetőivel egyeztetve a Ceglédi Tankerületi Központ készített el.

Tájékoztatót kapott a grémium az önkormányzat és a Magyar Államkincstár között állami támogatás visszafizetése ügyében hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatával kapcsolatban kialakult vitás helyzetre vonatkozóan.

Személyi okok miatt zárt ülésen tárgyalták a Varga István Városi Sportcsarnok intézményvezetői állására beérkezett pályázatok elbírálását. A pályázatot a jelenlegi vezető, Sárkányné Bálint Mária nyugdíjba vonulása okán kellett kiírni. A Képviselő-testület a munkakör betöltésére kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánította, és új pályázatot írt ki.

Abony Város Önkormányzata
Darányi Erika

Kapcsolódó hírek:

Polgármesteri tájékoztató - 2018/I. - A két ülés közötti időszak munkájárólEzen hír származási helye: abony.hu
( http://www.abony.hu/news.php?extend.4749 )