Hír: Polgármesteri tájékoztató - 2018/I.
(Kategória: Önkormányzati hírek)
Küldte: Sajtóreferens
2018 február 01 csütörtök - 13:58:24


romhanyine_dr_balogh_edit_polgarmesteri_tajekoztato_abony_abonyi_2018.jpgÚj jegyzője van az Abonyi Polgármesteri Hivatalnak

Tisztelt Lakosság! Dr. Balogh Pál jegyző urat - saját kérésére - 2018. február 1-jével felmentettem a munkaviszonya alól. Ennek megfelelően kiírtuk a jegyzői pályázatot, melyre három pályázat érkezett. Dr. Nagy Péter érvényes pályázatot nyújtott be, így 2018. február 15-től ő látja el az Abonyi Polgármesteri Hivatal jegyzői feladatait. Korábban járási hivatalvezetőként tevékenykedett, három éve jegyzőként dolgozik Bugacon, így áthelyezéssel kerül hivatalunkba. Három egyetemi diplomával rendelkezik - informatikus, közgazdász, jogász végzettsége is van -, több nyelven beszél. A 2018. évi költségvetési rendelet tárgyalásakor már teljes jogkörrel jelen lesz a Képviselő-testületi ülésen.

Kelemen Tibor aljegyző úr munkaviszonya 2018. március 31-el megszűnik. Az aljegyzői pályázatot kiírjuk, várjuk a jelentkezéseket. Bízom benne, hogy a munkavégzés továbbra is zavartalanul fog folyni a Hivatalban.Beruházások figyelemmel kísérése

· A Pingvines Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése sikeresen lezárult, megtörtént a műszaki átadás-átvétel.
· Megtekintettük a Nagykőrösi út 12. szám alatti háromlakásos épület felújítását, bérlakássá történő átalakítását, amely jelenleg már az 50 %-os készültségi szintet meghaladta.  

Pályázatok előkészítése és beadása

Időben benyújtásra kerültek a Varga István Városi Sportcsarnok tetőfelújítására és a Somogyi Imre Általános Iskola udvarán kézilabdapálya kialakítására vonatkozó pályázatok a Magyar Kézilabda Szövetséghez. A ceglédi tankerülettel aláírtuk a megállapodást a Somogyi iskola udvarán kialakítandó kézilabdapálya vonatkozásában.

4-es főút, abonyi elkerülő szakaszának négysávosítása

Munkaterület átadáson voltunk az Abonyt elkerülő, 4-es főút négysávosítása miatt. A közbeszerzési eljárás során a nyertes kivitelező a Duna Aszfalt lett. A munkaterület átadása folyamatban van, a kisajátításra és a régészeti feltárásokra még nem került sor. A Hivatal arról kapott tájékoztatást, hogy a munkálatokat - a ceglédi körforgalomtól az M4-M8 csatlakozási csomópontig - a szerződés szerint - idén március 1-jével kezdik meg, és jövő év december végéig fejezik be.

Szakmai egyeztetések

· Varga Eszterrel, a Pestterv tervezőjével a Településrendezési Eszközök vonatkozásában: A lakosság és a vállalkozások által érkezett igények beépítésre kerültek.
· Osztályvezetőkkel az előterjesztésekről,
· intézményvezetőkkel, cégvezetőkkel a költségvetés tervezéséről,
· a helyi egyházi vezetőkkel a köztemetői feladatok ellátásáról,
· a Honvédelmi Minisztériumból Róthné Ritával az I. világháborús hősi sírhelyek felkutatása és felújítása céljából: 20 abonyi, hősi halottat tartanak nyilván a helyi temetőkben. A felújításhoz 100.000,-Ft támogatást biztosítanak.

Sportcsarnok intézményvezetői állásának pályázati eljárása

A vezetői kiírásra három pályázat érkezett. Az érvényes pályázatot benyújtó jelölttel megtekintettük az épületet. A Képviselő-testület zárt ülésen dönt a pályázatok elbírálásáról.

Szépkorú köszöntések

A január hónap rendhagyó volt abból a szempontból, hogy jegyző úrral négy, 90 éves szépkorút köszönthettünk.

A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulásban folytatott tevékenységek

Decemberben döntöttünk a CTKT Humán Szolgáltató Központjának intézményvezetői állására beérkezett pályázatokról, és a költségvetési rendelet módosításáról. A Képviselő-testület egyetértési jogát gyakorolhatja azzal, hogy a jelenlegi intézményvezető, Deákné Orosz Zsuzsanna további megbízását támogatja. (A január 25-i ülésen a Képviselő-testület egyértett a jelenlegi vezető megbízásával.)

Abony, 2018. január 24.                  
Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester
 
Ezen hír származási helye: abony.hu
( http://www.abony.hu/news.php?extend.4744 )