Hír: Az illegális hulladékégetés humán- és környezet-egészségügyi kockázatai
(Kategória: Hivatali hírek)
Küldte: Sajtóreferens
2017 december 30 szombat - 08:29:29


A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4.§-a értelmében:
„Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz."

Továbbá a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 27. §-a szerint:
„(1) E § rendelkezéseitől jogszabály eltérően rendelkezhet.
(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad.
(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.”Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225.§ (1) pontja értelmében:
„(1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”

A fenti rendelkezések alapján az illegális hulladékégetés magában foglalja illegális hulladéklerakók felgyújtását, avar és más kerti hulladékok, parlagterületek és mezőgazdasági hulladékok, illetve háztartási tüzelőberendezésben való hulladékok égetését is.

Napjainkban nagyon sokféle műanyagot használunk, mely jelen van a ruháinkban, a használati és berendezési tárgyainkban, építőanyagokban és műanyaggal csomagolunk. Ennek következtében a műanyag zacskók, eldobható műanyag palackok képezik a háztartási hulladék egy részét. A műanyagok lassan bomlanak le a természetben, ha pedig elégetjük őket, szennyezik a levegőt és károsíthatják az egészségünket. A fahulladékok többsége különböző gyanta és lakk maradványok mellett faanyagvédő anyagokat - biocidokat - is tartalmazhat, így égésük során szintén jelentős káros anyag kibocsátással kell számolni. A közszolgáltatás keretében elszállított települési hulladék összetételének felét a KSH 2015- es adatai alapján papír (13,4%), műanyag (13%) és bio hulladékok (22,5%) teszik ki.

A közel múltban, a lakossági szektorban nagyon sokan tüzelőanyagot váltottak takarékossági célból, így a gázfelhasználás csökkenésével párhuzamosan a szilárd biomassza felhasználás folyamatos, a lignit mennyisége jelentős növekedést mutat a 2008-2012. közötti időszakban. 2/11 Szerencsére a növekvő trend az utóbbi három évben megtört, az enyhébb telek okozta kisebb tüzelőanyag szükséglet miatt. A lakossági (szilárd) tüzelésnek a gáztüzeléshez képest jelentősebb a szilárd szennyezőanyag kibocsátása. Ez a levegő aeroszol terhelésének számottevő növekedéséhez vezet, ezáltal jelentős egészségkárosító hatással bír. A probléma jelentőségét tovább növeli, hogy a szilárd tüzelőanyagokat (szén, fa, biomassza) sokszor keverik a háztartásban keletkező hulladékokkal.

A háztartásokban keletkező hulladékok közül kályhákban, illetve udvaron nyílt térben leggyakrabban elégetett anyagok a következők:
 műanyag italcsomagolás és egyéb PVC műanyaghulladék
 textilipari hulladékok  import bálás használt ruha
 műgyantát, műanyagot, festéket tartalmazó farostlemez, rétegelt lemez, bútor és nyílászáró (úgynevezett „kezelt fa”)
 gumiabroncs
 kábelek
 kerti hulladékok
 színes, fényes papír hulladékok
 fáradt olaj, üzemanyag

A hulladékok égetésekor egyrészt számolnunk kell az anyagi összetételéből eredő káros anyag kibocsátással, másrészt a nem tökéletes égés, a relatíve alacsony égetési hőmérsékletnél keletkező, illetve felszabaduló káros melléktermékek jelenlétével is:

A szén-monoxid a szénvegyületek tökéletlen égése során képződik
 A szilárd részecskék az égetés talán egyik legkritikusabb légszennyező anyagai
 Nitrogén-oxidok az égetés során a levegő és a hulladék nitrogén tartalmának oxidációjából származik
 Hidrogén-klorid és hidrogén-fluorid savas gázok mennyisége a hulladékban lévő klór és fluor tartalomtól függ
 A kén-dioxid kibocsátás a hulladékban, barnaszénben, lignitben lévő kén-tartalom függvénye
 A műanyag tartalmú hulladékok égetése során nagyon sokféle, mérgező és rákkeltő hatású égéstermék keletkezik (illékony szerves vegyületek (VOC), policiklikus aromás szénhidrogének (PAH), poliklórozott bifenil-származékok (PCB), dioxinok, furánok, ftalátok, ketonok, aldehidek, szerves savak, alkének és egyéb szerves vegyületek).
 A hulladékok égetése során jelentős a fém-kibocsátás is, mivel a hulladékokban lévő fémtartalom lényegesen meghaladja a hagyományos tüzelőanyagok fémtartalmát. A fémek jelentős része az égés során gázhalmazállapotba megy át, majd a lehűlés során, rárakódik (kondenzálódik) a porszemcsékre. A nehézfémek 80-90%-a a 2 mikrométernél kisebb szemcséken található meg (Cd, Zn, As, Hg, Ni, Pb, Cr).

A dioxinok, a furán származékok, valamint a füstben jelenlévő fémek az égés során keletkező porral együtt leülepednek a talajra, a növényzetre, és a tápláléklánc révén is bejuthatnak az emberi szervezetbe.

Mire figyeljünk:
 Használjunk megfelelő tüzelőanyagot (hasított, lehetőleg száraz tűzifa, fabrikett, fapellet, kezeletlen papír)
 Használjunk a lakóingatlannak és az alkalmazott tüzelőanyagnak megfelelő tüzelőberendezést
 Fokozzuk a lakóépület energiahatékonyságát (homlokzati szigetelés, nyílászárók cseréje)  Ne égessünk hulladékot és erre hívjuk fel a környezetünkben élők figyelmét is, tekintettel az egészségkárosító hatásra!
 Ha a szomszédunk hulladékkal tüzel, az alábbi jogszabályok lehetnek a segítségünkre:
- 306/2010. (XII.23.) Kormány Rendelet 36. § részletezi a levegőtisztaság-védelmi ügyekben eljáró hatóságokat
- a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. Törvény

Forrás:
http://burningissues.org/lukebiomass.html http://www.bcairquality.ca/reports/agttobsc.html http://www.epa.gov/ttn/chief/eiip/techreport/volume03/iii16_apr2001.pdf http://levego.hu/sites/default/files/kiadvanyok/Ne_egesd_el.pdf http://futsokosan.kormany.hu/
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300165.TV http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000306.KOR

Emberi Erőforrások Minisztériuma

A teljes tájékoztató letöltéséhez kattintson ide.

Ezen hír származási helye: abony.hu
( http://www.abony.hu/news.php?extend.4675 )