Hír: Pályázati felhívás jegyző munkakör betöltésére
(Kategória: állásajánlatok, pályázati információk)
Küldte: Sajtóreferens
2017 december 28 csütörtök - 09:00:29


--- A pályázati felhívás határideje lejárt ---
Friss pályázatok itt -->

Abony Város Polgármestere
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
jegyző
munkakör betöltésére.
 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1.A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Polgármesteri Hivatal vezetése, jegyzői feladatok ellátása

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 35 fő

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) valamit az Abonyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, és legalább két év közigazgatási gyakorlatot szerzett,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Magyar állampolgárság
• Cselekvőképesesség
• Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) másolatát
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy amennyiben az a pályázati határidő lejártáig nem érkezik meg, akkor annak igénylését igazoló dokumentum
• a kétéves közigazgatási gyakorlatról szóló igazolást
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati elbírálásában résztvevők megismerhessék,
• nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatok kezeléséhez
• nyilatkozat vagyon-nyilatkozattételi eljárás lefolytatásáról
• nyilatkozat összeférhetetlenségről a Kttv. 84-87 §-aiban foglaltak szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester nyújt, a 06/53-360-135/107-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Abony Város Polgármestere címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZO/2901/2017., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
• Elektronikus úton Kovács Teodóra részére a kovacs.teodora@abony.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartamai feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott pályázat és a meghallgatás eredménye alapján a polgármester dönt a kiválasztásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester nevére címezve, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Jegyzői pályázat"
Postacím: Polgármesteri Hivatal, 2740 Abony, Kossuth tér 1.

A kinevezés határozatlan időre jön létre, 6 hónap próbaidő kikötésével. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abony.hu honlapon szerezhet.
Ezen hír származási helye: abony.hu
( http://www.abony.hu/news.php?extend.4674 )