Hír: A Városháza hírei
(Kategória: Önkormányzati hírek)
Küldte: s.referens
2017 november 06 hétfő - 18:28:56


kepviselo_testuleti_ules_abony_abony_4.jpgA „Virágos Abonyért” kitüntetések ünnepélyes átadásával vette kezdetét a munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülés 2017. szeptember 28-án. A „Virágos Abonyért” címeket idén már negyedik alkalommal adományozták a legszebb kertek és balkon tulajdonosainak.

Ide kattintva olvashat bővebben az idei díjazottakról -->

Az egészségügyi ellátás helyzetéről szóló beszámoló került elsőként a képviselők asztalára. A tájékoztatóból kiderült, hogy a szakmai és tárgyi feltételek biztosítottak, a lakosság egészségügyi ellátása zavartalan.kepviselo_testuleti_ules_abony_abony_14.jpg

December 1-jétől Dr. Tóth Katalin és Dr. Imreh Zsuzsanna látják el az I. számú gyermekorvosi körzet betegeit 2018. május 31-ig. A rendelés a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézetben, Dr. Ördög György korábbi rendelőjében történik a megszokott rendelési időben. Az önkormányzat a jövőben új gyermekorvossal kívánja betölteni Dr. Ördög György gyermekorvos praxisát.   
 
A településkép védelméről szóló törvény értelmében az önkormányzatoknak új településképi rendeletet és településképi arculati kézikönyvet kell alkotniuk, melyeket a Képviselő-testület munkaközi anyagként elfogadott és egyeztetésre alkalmasnak ítélt. Október 24-én, a Városházán lakossági fórumot tartottak a témában.

Bővebben ide kattintva tájékozódhat a településképi eszközökről.
 
kepviselo_testuleti_ules_abony_abony_15.jpg

Elfogadta a grémium Abony Város Fenntarthatósági Tervét, melyről itt olvashat bővebben.  
 
Vásárlási szándékát fejezte ki az önkormányzat az Apponyi út 3. szám alatti ingatlanra, melyet a jövőben óvodabővítésre, vagy óvodaépítésre hasznosítanának.   
 
Pályázatot nyújt be az önkormányzat a Gyöngyszemek Óvoda Apponyi úti telephelyének korszerűsítésére. Másfél éven belül ez már a második pályázat, amelyen indul a város annak érdekében, hogy felújíthassa az intézményt. Az igényelt támogatási összeg 74 millió Ft, melyhez 3,9 millió Ft önerőt biztosítanak a költségvetésből.   
 
 
kepviselo_testuleti_ules_abony_abony_13.jpg
 
 
Megvizsgálják az Apponyi út 7. szám alatti ingatlanban kétlakásos bérlakás kialakításának lehetőségét. Az épület felújítására és átalakítására árajánlatokat kér be a Hivatal. A döntésre az ajánlatok ismeretében tér vissza a Képviselő-testület.   
 
Kérelmet nyújtottak be a Balhás-dűlőben lévő gazdálkodók a villamos-energia csatlakozási pontok kiépítésére. A Képviselő-testület az elektromos hálózat bővítése érdekében még áprilisban pályázatot nyújtott be, melynek elbírálása folyamatban van. Az E.ON a pályázati döntéstől függetlenül vállalja a teljes kivitelezés költségét. Az önkormányzat biztosítja a csatlakozási díj 85 %-át, legfeljebb 1,8 millió Ft-ot, a gazdák pedig összesen 15% önerővel, azaz 312 ezer Ft-tal járulnak hozzá a munkálatokhoz.
 
 
kepviselo_testuleti_ules_abony_abony_12.jpg

A Plantor Kft-t bízták meg a képviselők az Abony Város nyugati városrész (IV. öblözet) csapadékvíz-elvezetés vízjogi engedélyes terveinek elkészítésével. A Képviselő-testület szándéka, hogy a Nagykőrösi út-Törteli út lehetséges felújítása előtt megoldja az útszakaszon az új csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítését. A tervek november végére elkészülnek, az engedélyezési eljárás három hónapot vehet igénybe.   
 
Idén is támogatja a Képviselő-testület az abonyi fiatalok továbbtanulását, ezért 3 millió Ft-tal csatlakoztak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához. Az elmúlt 10 évben 829 esetben nyújtott támogatást az önkormányzat, mellyel közel 300 fiatalt segített hozzá a diplomához. A pályázati felhívás ide kattintva olvasható.   
 
kepviselo_testuleti_ules_abony_abony_2.jpg
Tárgyaltak a képviselők a belterületi utak karbantartásáról is. A Képviselő-testület döntése értelmében az ABOKOM Közhasznú Nonprofit Kft. kátyúzási, padkázási feladatokat végez az önkormányzati utcákban. Bővebben ide kattintva olvashat a témában.

Eredménytelen lett a Varga István Városi Sportcsarnok intézményvezetői beosztására kiírt pályázati eljárás, ezért új pályázatot írt ki a Képviselő-testület. A felhívás ide kattintva olvasható.  
 
A szeptember 28-i ülésen az alábbi rendeleteket alkotta a Képviselő-testület:
22/2017.(X.02.) önkormányzati rendelet
Az Önkormányzat településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

23/2017.(X.02.) önkormányzati rendelet
A helyi népszavazásról
 
Abony Város Önkormányzata
 
Szerző: Darányi Erika
Abony.hu fotók: Székely Szilárd
Ezen hír származási helye: abony.hu
( http://www.abony.hu/news.php?extend.4540 )