Hír: Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj
(Kategória: Hivatali hírek)
Küldte: Sajtóreferens
2017 október 06 péntek - 05:33:37


A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj olyan felsőoktatási szociális támogatórendszer, amely az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatást.

A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezetként három forrás szolgál:

1.) Települési önkormányzat támogatása:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az Önkormányzat által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás összegét pályázónként állapítja meg az Önkormányzat. 2.) Megyei Önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A Megyei Önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési Önkormányzat által támogatott pályázó számára megítélt ösztöndíjat. Az 1.) és 2.) pont együttes megnevezése  „Önkormányzati ösztöndíjrész”

3.) Intézményi támogatás:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a felsőoktatásban már tanuló, vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az kormányzati  támogatással megegyező mértékben - a Kormányrendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig –kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2017. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. (intézményi ösztöndíjrész)

Az Önkormányzatok számára a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázati rendszerben való részvétel önkéntes. 

 „A” típusú pályázó: hallgatói jogviszonyban állók.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2017/2018. tanév második, illetve a 2018/2019. tanév első féléve). Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2018. április

„B” típusú pályázó: aki a következő tanévtől kezdődően fog felsőoktatásban tanulni. Az ösztöndíj időtartama: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2018/2019. tanév első féléve

Nem részesülhet Bursa Hungarica ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

Szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik az elbírálás.

A települési önkormányzat kiírja a pályázatokat: 2017. október 03.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 07.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. december 07.
A települési önkormányzat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzéteszi a pályázatok eredményeit: 2017. december 11.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál lehet benyújtani. 

Szükséges az elbíráláshoz:
- szülők ill. eltartók elmúlt három havi átlagjövedelemének igazolása (pl. családi pótlék, nyugdíj, árvaellátás, munkahelyi igazolás, munkanélküli járadék stb.), egyéb jövedelemnél utolsó egy év tizenketted része
- saját részére kitöltött hallgatói jogviszony igazolás, eredeti (egy hónapnál nem régebbi)
- tizenhatodik életévét betöltött testvér iskolalátogatási bizonyítványa (egy hónapnál nem régebbi)
- családban betegségre utaló igazolás vagy határozat
- amennyiben szülők elváltak bírósági ítélet,  ill. ha a kérelmező árva vagy félárva halotti anyakönyvi kivonat másolata
- gyermektartásdíjról három havi igazolás

Bővebb tájékoztató hallgatók számára: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

Érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Ügyek Osztályán Juhász Piroska ügyintézőnél.

Ügyfélfogadási idő: 
hétfő du. 13.00-tól 18.00-ig
szerda de. 8.00-tól 12.00-ig, du. 13.00-tól 16.00-ig
péntek de. 8.00-tól 12.00-ig

Tel.: 53/360-967

Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya
Ezen hír származási helye: abony.hu
( http://www.abony.hu/news.php?extend.4446 )