Hír: Gyógypedagógus álláslehetőségek a Montágh iskolában
(Kategória: állásajánlatok, pályázati információk)
Küldte: Sajtóreferens
2017 szeptember 10 vasárnap - 15:47:47


Ceglédi Tankerületi Központ Abonyi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
alapján pályázatot hirdet
Ceglédi Tankerületi Központ Abonyi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola 

Gyógypedagógus 2 fő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Bicskei utca 2.A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gyógypedagógiai nevelő-oktató feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§ (1), (4) bekezdés és a 3. számú mellékletben előírt végzettség megléte
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Gyógypedagógiai profilú intézményben végzett oktató-nevelő munka.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz. Képzettségeket igazoló dokumentumok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (pozitív elbírálás esetén). Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti, hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. október 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 25.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ Abonyi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola címére történő megküldésével (2740 Abony, Bicskei utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/120/4-231/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus 2 fő vagy
• Elektronikus úton Nagy Andrea intézményvezető részére a montaghimre.abony@gmail.com E-mail címen keresztül
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az intézmény honlapjának címe: www.montagh.abony.hu
 Ezen hír származási helye: abony.hu
( http://www.abony.hu/news.php?extend.4373 )