Hír: Pályázati felhívás matematika-bármely szakos tanár munkakör betöltésére
(Kategória: állásajánlatok, pályázati információk)
Küldte: Sajtóreferens
2017 augusztus 02 szerda - 09:56:34


--- A pályázati felhívás határideje lejárt ---
Friss pályázatok itt -->

Ceglédi Tankerületi Központ Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Ceglédi Tankerületi Központ Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Matematika-bármely szakos tanár munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Kálvin utca 11.A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Matematika tantárgy oktatása felső tagozaton.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, matematika szakos tanár végzettség. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§ (1), (4) bekezdés és a 3. számú mellékletben előírt végzettség megléte.
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz. Képzettségeket igazoló dokumentumok. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (pozitív elbírálás esetén). Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti, hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton az intézmény részére a gyulaiabony@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező. A megküldött pályázatok e-mail tárgyában kérjük feltüntetni a pályázati azonosítót és a munkakör megnevezését: KLIK/120/4-191/2017- Matematika- bármely szakos tanár

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az intézmény honlapja: www.gyulai-abony.sulinet.hu

Ezen hír származási helye: abony.hu
( http://www.abony.hu/news.php?extend.4252 )