Hír: A Somogyi Imre Általános Iskola pályázati felhívása tanító munkakör betöltésére
(Kategória: állásajánlatok, pályázati információk)
Küldte: Sajtóreferens
2017 július 24 hétfő - 08:51:49


--- A pályázati felhívás határideje lejárt ---
Friss pályázatok itt -->

Ceglédi Tankerületi Központ Somogyi Imre Általános Iskola
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet
Ceglédi Tankerületi Központ Somogyi Imre Általános Iskola
Tanító
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Szelei út 1.A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Alsó tagozatos napközis foglalkozás ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, tanító végzettség. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§ (1), (4) bekezdés és a 3. számú mellékletben előírt végzettség megléte.
• Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
• Cselekvőképesség
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szakmai gyakorlat
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz. Képzettségeket igazoló dokumentumok. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (pozitív elbírálás esetén). Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti, hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 7.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ Somogyi Imre Általános Iskola címére történő megküldésével (2740 Abony, Szelei út 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/120/4-184/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Tanító vagy
• Elektronikus úton Kazinczyné Juhász Ildikó intézményvezető részére a kazinczyne@somogyi-abony.sulinet.hu E-mail címen keresztül
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.somogyi-abony.sulinet.hu honlapon szerezhet.
Ezen hír származási helye: abony.hu
( http://www.abony.hu/news.php?extend.4220 )