Hír: Művelődésszervezőt keresnek a Kultúra Házába - Pályázati felhívás
(Kategória: állásajánlatok, pályázati információk)
Küldte: Sajtóreferens
2017 július 02 vasárnap - 08:39:28


abonyi_lajos_muvelodesi_haz_konyvtar_muzemi_kiallitohely_kultura_haza_abony_igazgatoi_allas_palyazat_abony.hu_2016.jpg
--- A pályázati felhívás határideje lejárt ---
Friss pályázatok itt -->

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 
Művelődésszervező
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozott idejű 2017.08.01.-től -2017.12.14.-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony             

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Pest megye, 2740 Abony, Kálvin út 1.A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Iratkezelés; adminisztráció; közreműködés rendezvények tervezésében, szervezésében, lebonyolításában; események dokumentálása; propagandamunka; weboldalszerkesztés; újságszerkesztés, az intézményben működő közösségek animálása, kiállítások szervezése. Kapcsolattartás a település oktatási intézményeivel, civil szervezeteivel, kisközösségeivel.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
•         Főiskola, művelődésszervező,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         művelődésszervező szakmai tapasztalat, helyismeret
 
Elvárt kompetenciák:
•         Kiváló szintű Megbízhatóság, önállóság, alkalmazkodó képesség, együttműködő készség,
•         a kulturális intézmény nyitva tartásához és programjaihoz való rugalmas alkalmazkodás,
•         kiváló szintű kommunikációs készség, kreativitás.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         Részletes szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 17.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simon Szabina nyújt, a 06/53-360-075 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely címére történő megküldésével (2740 Abony, Kálvin út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 903/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Művelődésszervező.
•         Elektronikus úton Simon Szabina részére az abonyinaplo@gmail.com E-mail címen keresztül oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 20.
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abony.hu honlapon szerezhet.
Ezen hír származási helye: abony.hu
( http://www.abony.hu/news.php?extend.4177 )