Hír: Pályázati felhívás Gazdasági Osztályvezető munkakör betöltésére
(Kategória: állásajánlatok, pályázati információk)
Küldte: Sajtóreferens
2017 április 21 péntek - 10:47:21


varoshaza_polgarmesteri_hivatal_abony_abony.hu_2017.jpg
--- A pályázati felhívás határideje lejárt ---
Friss pályázatok itt -->

Abonyi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Abonyi Polgármesteri Hivatal 
Gazdasági Osztályvezető 
munkakör betöltésére.
 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1.A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet, 19. pont szerinti feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Gazdasági Osztály munkájának irányítása, gazdasági vezetői feladatok ellátása.
 
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Gazdasági Osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 12 fő

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Abonyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § -a szerinti végzettség: A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel - állami felsőoktatási intézmény gazdasági vezetőjének a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséggel - és emellett a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy b) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie. c) Ha a költségvetési szervnél a pénzügyi-számviteli feladatok ellátását önálló szervezeti egység végzi, és annak vezetője megfelel az (1) bekezdés szerinti feltételeknek, a gazdasági vezetőnek - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel és költségvetési szervnél szerzett öt év vezetői tapasztalattal kell rendelkeznie,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: legalább 2 Mrd főösszegű költségvetéssel rendelkező önkormányzatnál szerzett gazd. vz. tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint
• végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
• öt éves szakmai gyakorlat, és vezetői gyakorlat igazolása
• nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez,

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Balogh Pál jegyző nyújt, a 06/53-562-095 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Abonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZO/51/2017, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági Osztályvezető.
• Személyesen: Dr. Balogh Pál jegyző, Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Amennyiben a pályázat benyújtásakor erkölcsi bizonyítvány nem áll rendelkezésre, az erkölcsi bizonyítványt kérő lapot be kell csatolni.
 
A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével határozatlan időre jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abony.hu honlapon szerezhet.Ezen hír származási helye: abony.hu
( http://www.abony.hu/news.php?extend.3949 )