Hír: Óvónőt keresnek a Szivárvány Óvodába - Pályázati felhívás
(Kategória: állásajánlatok, pályázati információk)
Küldte: Sajtóreferens
2017 április 18 kedd - 08:35:52


--- A pályázati felhívás határideje lejárt ---
Friss pályázatok itt -->

Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde - Abony
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde - Abony 
óvodapedagógus 
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Tószegi út 58/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az óvodapedagógusi feladatok ellátása a hatályos jogszabályok, a Helyi Nevelési Program és a munkaköri leírásnak megfelelően.Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, fényképes szakmai önéletrajz, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásba résztvevők megismerhetik.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 26.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalászné Vámos Katalin intézményvezető nyújt, a 06-53/360-825-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Kalászné Vámos Katalin részére a szivarvanyovoda.abony@gmail.com E-mail címen keresztül vagy
• Személyesen: Kalászné Vámos Katalin, Pest megye, 2740 Abony, Tószegi út 58/a.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokról a jogszabályban meghatározott eljárást követően az intézmény vezetője dönt. Nyertes pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges, amely igazolja a KJT 20.§. (4) és (5) bekezdésnek való megfelelést.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 17.
 Ezen hír származási helye: abony.hu
( http://www.abony.hu/news.php?extend.3933 )