Hír: Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj
(Kategória: Hivatali hírek)
Küldte: Handi
2008 október 02 csütörtök - 09:30:32A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj olyan felsőoktatási szociális támogatórendszer, amely az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatást. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezetként forrás szolgál:


1.) Települési önkormányzat támogatása
A pályázat létrehozásának célja, hogy szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az Önkormányzat által kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás összegét pályázóként állapítja meg az Önkormányzat.

2.) Megyei Önkormányzatok által nyújtott támogatás

A Megyei Önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési Önkormányzat által támogatott pályázó számára megítélt ösztöndíjat. Az 1.) és 2.) pont együttes megnevezése "Önkormányzati ösztöndíjrész"

3.) Intézményi támogatás ("intézményi ösztöndíjrész")
Az oktatási Minisztérium a támogatáshoz oly módon járul hozzá, hogy az Önkormányzati ösztöndíjrésszel megegyező mértékű támogatást nyújt a sikeres pályázatok részére.


Az Önkormányzatok számára a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázati rendszerben való részvétel önkéntes.

"A" típusú pályázó: hallgatói jogviszonyban állók.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2008/2009. tanév második, illetve a 2009/2010. tanév első féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2009. április.


"B" típusú pályázó: aki a következő tanévtől kezdődően fog felsőoktatásban tanulni.
Az ösztöndíj időtartama: 3*10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2009/2010 tanév első féléve.

Bursa Hungarica ösztöndíjra nem jogosultak:
  • A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevők
  • Külföldi intézménnyel hallgatói hjogviszonyban állók.
  • Rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói.
  • PhD képzésben részt vevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.

Szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik az elbírálás.

A települési önkormányzat kiírja a pályázatokat: 2008. október 1.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. október 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. november 24.
A települési önkormányzat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzéteszi a pályázatok eredményeit: 2008. december 5.


Szükséges az elbírálásához:


Érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal HUmán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztályán Juhász Piroska ügyintézőnél.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13,00-18,00
Szerda: 8,00-12,00 13,00-16,00
Péntek: 8,00-12,00

Tel: 53/360-967
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
Ezen hír származási helye: abony.hu
( http://www.abony.hu/news.php?extend.21 )