Hír: Közterületfelőgyelők helyszínen végzett munkái
(Kategória: Közterületi hírek)
Küldte: Szerkesztő
2013 október 16 szerda - 11:08:02


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Abony Város közigazgatási területén működő közterület felügyelet a helyszínelések során az alábbi szabálytalanságokat, hiányosságokat illegális hulladék elhelyezéseket tapasztalták 2013.10.07. napjától 2013.10.13. napjáig terjedő időszakban:

A Bajcsy Zs., Ceglédi valamint a Köztársaság utcák kereszteződéseiben közlekedési táblák hiányoznak, a megállapított hiányosságok jegyzőkönyvbe való felvétele után jelentésre kerültek a hivatal illetékes osztálya felé. A közlekedési táblák pótlása és helyreállítása megkezdődött.  

A Bicskei, Radák K. valamint Szondi utcákban házszámok hiányoznak. Az ingatlanok tulajdonosait felszólítottuk a hiányosságok pótlására. 

Illegális hulladék elhelyezés történt a Lődomb közelében fekvő üres telken. Az elkövető kilétét nem lehetett megállapítani, de a mindennapos szigorú ellenőrzéseket követően szemtanúkat keresünk. A hivatal illetékes osztálya a leadott fényképes jegyzőkönyv alapján tájékoztatta az ABOKOM Kft.-t és felhívta a hulladék elszállítására.  

Abony Város területén 8 kóbor eb került befogásra és elszállításra a Hercigh Állatmentő Szolgálat közreműködésével.  

Utca névtáblák hiányoznak a Kosztolányi, Balassi, Bihari valamint Ceglédi utcákban. A hiányosságok jelzésre kerültek a hivatal illetékes osztálya felé, a névtáblák pótlása folyamatban van.  

Jogosulatlan közterület-foglalás történt a Harkányi F. valamint a Wekerle utcákban. Helyszíni szóbeli felszólításra a jogosulatlan közterület foglalást megszüntették.  

Abony és Kőröstetétlen között illegális hulladék lerakás történt. A szabálysértésről fényképes jegyzőkönyv készült, a hulladék elszállítása folyamatban van.  

A Bicskei úton veszélyes hulladékot helyeztek el illegálisan. A szabálysértésről fényképes jegyzőkönyv készült. Az ügyet a továbbiakban a területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség vizsgálja.  

A Római Katolikus Egyház tulajdonában álló Radák K. utcai, az Ibolya valamint a Kisfaludy utcákban a parlagfűvel, illetve más gyomnövényekkel fertőzött területekről fényképekkel ellátott jegyzőkönyvek készültek, amelyek alapján a hivatal illetékes osztálya a telkek tulajdonosait írásos felszólításban kötelezte a fennálló szabálysértések megszüntetésére. Az ingatlanok tulajdonosai a felszólítást követően a szükséges kaszálást és gyomirtást elvégezték, így az ellenőrzést követően bírság kiszabására nem került sor

A Piac és Vásárcsarnok területén az ellenőrzés napi szinten megtörténik, a helyszíni bejárások alkalmával szabálytalanság rongálás és kihágás nem került megállapításra. Névtelen bejelentések alapján a piac és a Város területén kereskedelmi tevékenységet folytató illegális faárusok felkutatása folyamatos.  

Lakossági bejelentés alapján illegális fakivágásra derült fény a Lóherés dűlőben. Szoros mindennapi ellenőrzések mellett szemtanúkat is keresünk. 

 Városunk területén működő térfigyelő kamerás megfigyelés során – kettő - személyautóval elkövetett közlekedési szabálysértést észleltünk. A rendszámok beazonosítása után szabálysértési bírság kerül kiszabásra.  

Illegálisan elhelyezett falragaszok kerültek eltávolításra a Kossuth téren álló villanyoszlopokról valamint a telefonfülkéről    

Továbbra is minden hétvégén – pénteken és szombaton - éjszakai szolgálat vezénylésére kerül sor a polgárőrséggel és a rendőrséggel közös járőrözési megállapodás alapján. Az előző hétvégi éjszakai közös helyszíni eljárások során említésre méltó esemény nem történt.  

Kérem, továbbra is segítsék a közterület felügyelők munkáját, vigyázzunk együtt városunkra! 
Polgármesteri HivatalEzen hír származási helye: abony.hu
( http://www.abony.hu/news.php?extend.1429 )