Hír: Felhívás
(Kategória: Hivatali hírek)
Küldte: BBarbi
2008 szeptember 28 vasárnap - 18:50:19


Ezúton felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Élelmiszerlánc-biztonsági elnökhelyettes a 02.3/2126/2008. számú határozatában kéknyelv betegség előfordulásának megállapítása miatt jelen határozat mellékletében szereplő települések teljes közigazgatási területére védőkörzetet rendelt el az alábbiak szerint:A védőkörzetben:

- Tilos kéknyelv betegségre fogékony állat (szarvasmarha, juh, kecske, vadon élő kérődző), valamint az állati petesejt, sperma, embrió védőkörzetből történő elszállítása. A kiviteli tilalom alól felmentést csak az illetékes megyei Mezőgazdasági Szakizgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága adhat.

Minden betegségre fogékony fajhoz tartozó szarvasmarha, juh, zárt körülmények között tartott vadon élő kérődző állományt azonosítani kell. Ennek megfelelően az állatartók kötelesek állatállományuk létszámát az állategészségügyi hatóságnak bejelenteni, és azok állatorvosi ellenőrzését - beleértve a járvány - megfigyelési program szerinti vizsgálatát - tűrni, abban közreműködni.

Jelen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterhez, címzett (1860 Budapest, Postafiók 1.), az elsőfokú hatóságomnál 2 példányban előterjesztett fellebbezésnek van helye, melyet 5000,-Ft illetékbélyeggel kell ellátni, azonban a fellebbezésnek jelen határozatom végrehajtására halasztó hatálya nincs.

Jelenleg a fellebbezés és a fellebbezési eljárási illeték elektronikus úton nem terjeszthető elő, illetve nem fizethető meg.

INDOKLÁS

Így határozatom, mivel Gelej településen kéknyelv betegség előfordulása került megállapításra, s a telep körüli 100 kilométer sugarú területre a 35/2002. (IV. 27.) FVM rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése alapján védőkörzetet kell elrendelni.

Jelen határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 34. § (3) bekezdésének a) pontja és 57. § h) pontja, valamint a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 247/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (3) bekezdése és 13. § (3) bekezdésében biztosított jogkörömben hoztam.

A fellebbezési jog lehetőségéről és feltételeiről a Ket. 98. § (1) d) pontja alapján zártam ki.

A felettes szerv hatáskörét a Ket. 116. § (2) bekezdésének b) pontja állapította meg.

A fellebbezés elektronikus úton való benyújtásának kizártságáról a Ket. 72. § (1) bekezdés da) pontja szerint adtam tájékoztatást.

Abony Város Önkormányzat
Polgármesteri HivatalaEzen hír származási helye: abony.hu
( http://www.abony.hu/news.php?extend.14 )