Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
2020 november 23 hétfő - 23:00:07     Önkormányzati hírek      Hozzászólás0

Az ABOKOM Közhasznú Nonprofit Kft. bérbeadásra hirdeti meg az Abonyi Üzleti Park területén (Abony, külterület, 0161 hrsz.) kialakított, Abony Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanokat.

Bérbeadó: ABOKOM Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2740 Abony, Vasút út 15., cégjegyzékszám: Cg.13-09-118514, adószám: 20244075-2-13, KSH szám: 20244075-3811-572-13, képviseli: Gáspár Csaba ügyvezető), a továbbiakban: Bérbeadó.

1.    Az ingatlanok adatai


A terület övezeti előírásai:
-     Övezeti besorolása: Gksz-2.
-     Legnagyobb beépíthetőség: 50%
-     Építménymagasság: maximum 7,5 m
-     A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány: 25 %
 
Vagyonnyilvántartás szerinti besorolás: forgalomképes üzleti vagyon.
 
A bérbeadásra kijelölt területek elhelyezkedéséről és adatairól a bérbeadótól kérhető tájékoztatás.
Az ingatlanok beépítetlen területek, azok telekhatárát Bérbeadó kijelölte, a kitűzési vázrajzot az ingatlan birtokbaadásával egyidejűleg adja át Bérlő részére.
 
A bérelhető ingatlanok területe 1.505 m2 és 6.020 m2 között változik. A bérleti jogviszony létesítése során lehetőség van akár több terület egyidejű bérlésére is.
 
2.    A bérleti jogviszony során felmerülő költségek
 
A bérleti díj összege: az ingatlan területe után számított nettó 25,- Ft / m2 / hó + ÁFA.
 
Karbantartási költségek térítési díja: 5 Ft/ m2 /hó + ÁFA, mely költség megfizetése az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
 
-          az Üzleti Parkon belül megépített, közforgalom elől el nem zárt magánút használata, valamint a magánúton és a hozzá kapcsolódóan kialakított parkolók közvilágítása,
-          a magánút takarítása, karbantartása,
-          a hó eltakarítása, síkosságmentesítés,
-          a nem bérbe adott területeken a zöldterület gondozási feladatok ellátása,
-          csapadékvíz elvezető árok tisztítása, karbantartása.
 
3.    Közmű csatlakozási lehetőségek

A szerződés tárgyát képező ingatlan az alábbi közművekkel rendelkezik – részben már kiépítve, részben csak a rákötés lehetőségét biztosítva:

·         Gáz közművezeték
·         Kommunális vízvezeték
·         Kommunális szennyvízvezeték
·         Elektromos energia
·         Telekommunikációs alépítmény
·         Csapadékvíz elvezetés
·         Aszfalt burkolatú út
 
A közművek az ingatlan telekhatárán kívül találhatók. Bérlő a közművekre való rácsatlakozásra kizárólag Bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyása esetén jogosult.
 
4.    A közüzemi díjak megfizetése

A közüzemi díjakat, az ingatlan használatával járó költségeket, díjakat a Bérlő akként fizeti meg, hogy Bérlő az egyes közüzemi szolgáltatókkal szerződést köt, és így a díjakat a saját nevében, közvetlenül fizeti meg a közüzemi szolgáltatók részére.
 
5. Egyebek

·         Bérlő köteles tájékoztatni Bérbeadót, hogy az ingatlant milyen célra kívánja használni.
·         Bérlőt megilleti azon jog, hogy az ingatlant a céges iratain, levelezésében székhelyként/telephelyként/fióktelepként tüntesse fel, illetőleg azt székhelyként/telephelyként/fióktelepként a cégnyilvántartásba bejegyeztesse.
·         Bérbeadó hozzájárul, hogy Bérlő saját arculati elemeit (pl. táblát és logót) az ingatlanon - egyéb jogszabályok és harmadik személyek jogainak, érdekeinek sérelme nélkül - kihelyezze.
·         Bérlő a bérleti jogviszony időtartama alatt jogosult az ingatlan rendeltetésszerű használatára, továbbá köteles az ingatlan állagát minden tekintetben megóvni.
·         Bérlőnek az ingatlanon folytatott tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak, engedélyeknek megfelelően köteles végezni. Bérlő köteles az ingatlanon folytatott tevékenység gyakorlásához szükséges valamennyi hatósági engedélyt saját költségén beszerezni.
 
A bérleti jogviszonyra vonatkozó egyéb feltételeket, jogokat és kötelezettségeket a Bérleti Szerződés minta tartalmazza
 
Lépjen velünk kapcsolatba! Érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:
 
                    Gáspár Csaba   (Abokom NKft. ügyvezető), tel.: +3630/535-4839
                    Csanádi Csaba   (Abony Város Polgármesteri Hivatal), tel.: +3630/436-3633
 
Kapcsolódó dokumentumok: