Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
2010 szeptember 10 péntek - 19:18:54     Önkormányzati választások 2010.      Hozzászólás0

Választás
V á l a s z t á s i     t á j é k o z t a t ó


Tisztelt Választópolgárok!

A Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását 2010. október 3-ra (vasárnapra) tűzte ki.

A szavazás helye

A választópolgár a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhat.

Amennyiben a választópolgár mozgásában akadályozva van (például egészségi állapota miatt), úgy a szavazást megelőzően a helyi választási iroda vezetőjétől (jegyzőtől), a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól írásban kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja felkeresni a mozgóurnával.

Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik?

Amennyiben a választópolgár 2010. június 16-ig tartózkodási helyet létesített, igazolással a bejelentett tartózkodási helyén, az igazoláson megjelölt szavazókörben szavazhat.

Igazolás személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig kérhető a lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől, valamint ajánlott levélben úgy, hogy 2010. szeptember 28-ig megérkezzen a helyi választási irodához. A kérelem benyújtásához leölthető nyomtatvány áll rendelkezésre a www.valasztas.hu honlapon, illetve elérhető Abony Város Helyi Választási Irodájában (2740 Abony, Kossuth tér 1.). Az igazolási kérelemben a választópolgárnak meg kell adnia nevét, személyi azonosítóját (ismertebb nevén személyi szám), lakcímét, annak a településnek a nevét, ahol a bejelentett tartózkodási helye van.

Ha a szavazás napját megelőzően az igazolással rendelkező választópolgár nem jelezte szavazási szándékát a helyi választási iroda vezetőjénél, a szavazás napján a tartózkodási helyének címe szerinti szavazókörben a szavazatszámláló bizottságtól kérheti a névjegyzékbe való felvételét.

Abban az esetben, ha a szavazás napján külföldön vagy Magyarországon, de nem a bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik, választójogát nem tudja gyakorolni.

Mit vigyen magával szavazáskor?

Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét megfelelően igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével:

a)      lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány)

b)      a lakcímigazolvány mellett a kártya formátumú személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított kártyaformátumú vezetői engedély.

Ha a bejelentett tartózkodási helyén kíván szavazni, és előzetesen nem kérte felvételét a névjegyzékre, az „Igazolás a tartózkodási helyen történő szavazáshoz” elnevezésű nyomtatványt is vigye magával!


Mit kell még tudni a szavazásról?

Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét óráig lehet.

Amikor a választópolgár felkeresi a szavazókört a szavazatszámláló bizottság köteles ellenőrizni a személyazonosságát és lakcímét. Ezután a választópolgár megkapja a jelenlétében lepecsételt szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia.

A szavazás titkossága érdekében használja a szavazófülkét!

Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (+ vagy X). A szavazólapokat a borítékba helyezve az urnába kell dobni.

Ha a választópolgár elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSAAbony Város Helyi Választási Bizottsága a cigány települési kisebbségi önkormányzati képviselők választást a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi általános választásának napjára 2010. október 3-ra (vasárnapra) tűzte ki.

A kisebbségi választáson azok a választópolgárok vehetnek részt, akik 2010. július 15-ig kérték felvételüket a kisebbségi választói jegyzékbe.

A települési kisebbségi önkormányzat képviselőjelöltjeit nem a választópolgárok ajánlják, hanem a kisebbségi szervezetek állíthatják. A választáson független jelölt nem indulhat. Az lehet jelölt, aki az adott kisebbség választói jegyzékén szerepel.
A települési kisebbségi önkormányzat képviselő-testületébe megválasztható képviselők száma 4 fő. Ennél kevesebb jelölt esetén a választás nem tartható meg.
A kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgárok önálló szavazókörben adhatják le szavazataikat a jelöltekre.
A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választására kijelölt szavazókör: 2740 Abony, Kossuth tér 18., Gimnázium.

Szavazni legfeljebb 4 jelöltre lehet. Képviselő az a 4 jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos további információkat a   www.valasztas.hu internetes oldalon, valamint Abony Város hivatalos honlapján a www.abony.hu   oldalon találhat, illetve tájékoztatásért a helyi választási irodához fordulhat:
 

A Helyi Választási Iroda vezetője: Dr. Németh Mónika jegyző
A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
Cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1., emelet 21. sz. iroda
Tel/Fax: 53/360-010
E-mail cím: valasztas@abony.hu

A Helyi Választási Bizottság Elnöke: Deák Sándor
Elnökhelyettese: Dr. Berkó Attila
Tagja: Szabó Lászlóné
A Helyi Választási Bizottság hivatali helyiségének címe: 2740 Abony, Kossuth tér 1.
Helyi Választási Iroda