Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
2010 augusztus 31 kedd - 08:42:34     állásajánlatok, pályázati információk      Hozzászólás0


Pályázat


Abony Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága (2740. Abony, Kossuth tér 1.) egyfordulós, nyílt pályázati eljárás keretében meghirdeti az Önkormányzat tulajdonát képező Abony, Munkácsy út 9. szám alatti 63 m2 alapterületű 2 szoba, 1 konyha, 1 előszoba, 1 fürdőszoba, 1 udvari lomkamra helyiségekből álló komfortos lakás bérbeadását határozott időtartamra.

Bérlet időtartama: 2 év
Bérbeadás jogcíme: szociális bérlakás
Bérleti díj: 29.610,-Ft / hó


Bérbeadás feltételei:

1. szociális bérbevételére az a személy jogosult, akinek a lakás bérleti jogának megpályázása időpontjában – a lakásba együttköltözni kívánó személyekből álló – családjában az 1 főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (57.000,-), egyedülálló esetén két és félszeresét (71.250,-) nem haladja meg.

2. Lakás bérletére az az abonyi bejelentett lakóhellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen Abonyban tartózkodó nagykorú személy jogosult, aki
a)
az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződésben részes állam állampolgára vagy
b)
állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, vagy
c)
a magyar hatóságok által menekültként elismert személy.

3. Nem lehet lakás bérlője az a személy, akire a lakás bérleti jogának megpályázása időpontjában az alábbi kizáró tényezők valamelyike fennáll:
1.
az ország területén lakás tulajdonával, illetve önálló lakásegységnek minősülő, használat szerint megosztott lakás résztulajdonával rendelkezik,
2.
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,- Ft) 50-szeresét meghaladó értékű építési telek, vagy egyéb ingatlan tulajdonjogával rendelkezik,
3.
az ország területén önálló állami vagy más önkormányzati lakás bérletével rendelkezik,
4.
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20-szorosát meghaladó értékű ingó vagyon tulajdonjogjogával rendelkezik
5.
pályázatában, kérelmében lakáskörülményeire, szociális, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatokat közöl, amely számára jogosulatlanul kedvezőbb elbírását tesz lehetővé,
6.
jogcím nélküli használó.

A fenti kizáró tényezőket az együttköltöző személyek vonatkozásában is vizsgálni és alkalmazni kell.

4.
Házastársak, élettársak lakás bérbeadására kiírt pályázatra jelentkezési lapot, illetve kérelmet kizárólag együttesen nyújthatnak be.

A lakás megtekinthető:

2010. szeptember 07-én 13-15 óra között illetve
2010. szeptember 09-én 08-12 óra között előre egyeztetett időpontban.

Jelentkezni a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztályán lehet. (Tel: 53/360-832)

A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap átvehető: ügyfélfogadási időben 2010. szeptember 17-ig a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztályán.

Pályázat (jelentkezési lap) benyújtásának határideje, módja: 2010. szeptember 20-án 12 óráig zárt borítékban, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának helye: Abony Város Polgármesteri Hivatal, Településfejlesztési Osztály, Abony, Kossuth tér 1.

A hiánypótlási határidő: 2010. szeptember 20-án 12 óráig

A pályázat elbírálása: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a nyilvántartásba vett pályázatók közül a benyújtás határidejét követő 30 napon belül dönt.

Eredmény ismertetése: A Bizottság döntéséről a Hivatal levélben értesíti a pályázókat a döntéstől számított 8 napon belül.

A pályázat elbírálása az Abony Város Önkormányzat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) sz. rendelete alapján történik.

Bővebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy az 53/360-832 telefonszámon kapható.

A pályázati adatlap ide kattintva tölthető le pdf formátumban.

Abony Város Önkormányzat
Szociális és Egészségügyi Bizottsága