Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
2018 március 13 kedd - 08:52:27     állásajánlatok, pályázati információk      Hozzászólás0

Abonyi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Abonyi Polgármesteri Hivatal 
Titkárság
Titkárság vezető
munkakör betöltésére.
 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
- 27. Titkársági feladatkör Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett szakképzettség

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
- közreműködik a képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések törvényességi ellenőrzésben - a képviselő-testület, a bizottságok munkájának megszervezése, a képviselő-testületi és bizottsági ülések technikai feltételeinek biztosítása,
- Nemzeti Jogszabálytár rendszerben történő feltöltés, kapcsolattartási feladatok ellátása, koordinálása,
- a helyi Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi üléseinek, közmeghallgatásának megszervezése, előkészítése, egyéb adminisztrációs feladatok ellátása
- jegyzői, polgármesteri anyagok, beszámolók, előterjesztések előkészítése, a szükséges egyeztetések szervezése, lebonyolítása
- végzi a rendeletek, határozatok, tisztségviselői, jegyzői utasítások, körlevelek számítógépes feldolgozását, e körben gondoskodik a rendeletek, határozatok, utasítások, intézkedések egyéb normák folyamatos karbantartásáról, nyilvántartásáról; vezeti a képviselői interpellációk nyilvántartását,
- közreműködik a helyi rendeletek és szabályzatok előkészítésében, a megalkotott rendeletek kihirdetésében, - gondoskodik az önkormányzati rendeletek, határozatok egységes szerkezetbe foglalásáról, nyilvántartásáról, az egységes szerkezetű rendeletek közzétételéről,
- népszavazás, népi kezdeményezés esetén szervezési, lebonyolítási feladatok ellátása,
- országgyűlési és helyi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos előkészítési és végrehajtási feladatok ellátása
- képviseli a jegyzőt a kijelölt bizottságok ülésein
- Iratkezelési feladatok koordinálása,
- Közneveléshez (óvoda), közművelődéshez és sporthoz kapcsolódó, továbbá civilkapcsolati feladatok ellátása
- Az Önkormányzat részvételével működő társulásokkal, gazdasági társaságokkal kapcsolatos feladatok ellátása
- Adatvédelmi feladatok ellátása

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Titkárság
 
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6 fő

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 27/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete és Abony Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat alapján történik, rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, Felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• MS office irodai alkalmazások ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőoktatásban szerzett jogi vagy közszolgálati vagy gazdaságtudományi, szakképzettség
• Jogi, vagy közigazgatási szakvizsga
• Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, (jogalkalmazási tapasztalat, kormánytisztviselőként, köztisztviselőként hasonló területen szerzett tapasztalat
• Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi adataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti részletes szakmai önéletrajz,
• A végzettséget igazoló okiratok másolatát
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak igényléséről szóló postai szelvény másolatát.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázó adatainak - a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nagy Péter jegyző nyújt, a 06/53-360-135-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Abonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZO/674-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Titkárság vezető.
• Elektronikus úton Kovács Teodóra részére a kovacs.teodora@abony.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Dr. Nagy Péter jegyző részére, Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A nyertes pályázót telefonon értesítjük, a többi pályázót a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül e-mailben értesítjük. Az eredménytelenül pályázók részére pályázat visszaküldésre kerül. A határidőn túl beadott pályázatok érvénytelenek. A pályázat érvényes, ha a pályázati felhívás szerinti formai és tartalmi feltételnek megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:•         Abony város honlapja - 2018. március 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A próbaidő 6 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 13.