Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
2019 március 18 hétfő - 18:44:22     Hivatali hírek      Hozzászólás0

   Abony Város Önkormányzat (2740 Abony, Kossuth tér 1.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2017. (VII. 03.) önkormányzati rendeletének 4. sz. mellékletében meghatározott Abony Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási liciteljárási szabályzata alapján egyfordulós, nyílt licit eljárás keretében elidegenítésre meghirdeti az alábbi ingatlant:

Ingatlan
CímeHelyrajzi számMegnevezésAlapterületeLegalacsonyabb ajánlati - limit - ár
2740 Abony, Kossuth tér 2. épület 3. emelet 2. ajtó6/A/9kivett lakás56 m2 br. 7.000.000,- Ft
2740 Abony, Kossuth tér 2. épület 3. emelet 2. ajtó lakáshoz tartozó tárolóegyéb helység3,69 m2
 
A licit kiírás átvehető: 2019. március 19. - 2019. április 29. 1200 ügyfélfogadási időben (ingyenesen). 

A licit ajánlat benyújtásának időpontja:  2019. április 29. 1400 óráig   

A licit kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának helye:
Abony Város Polgármesteri Hivatal - Településfejlesztési Osztály
Abony, Kossuth tér 1.
I. emelet 105. sz. szoba, 20. ügyfélpult   

Hivatalos nyelve: magyar   

A liciteljárás típusa: egyfordulós   

Az ajánlatok bontásának és érvényesség megállapításának időpontja, helye:
Abonyi Polgármesteri Hivatal (2740 Abony, Kossuth tér 1.)
2019. április 29. 1400  

Az ajánlatadás módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, minden oldalon eredeti aláírással, 1 példányban nyújthatják be az ajánlatok beadására nyitva álló határidőben és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel személyesen vagy meghatalmazottjuk útján. Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát.

A licitre benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát: 
- ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen célra kívánja hasznosítani az ingatlant
- a vételár nettó összegére vonatkozóan (amely nem lehet kevesebb a legalacsonyabb induló- limitártól) alternatív ajánlat nem tehető.   

Ajánlatot tenni csak 250.000,- Ft összegű ajánlati biztosíték megfizetésével lehet. Az ajánlati biztosítékot az ERSTE Bank Hungary Zrt. pénzintézetnél vezetett, 11993609-06147486-10000104 számú költségvetési elszámolási számlája javára kell megfizetni.

A pályázathoz eredetiben csatolni kell: 
az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását – a licit kiírásban, felhívásban – meghatározott egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, mellékleteket.

A pályázó köteles:
aláírási címpéldányt, cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi igazolását, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány meglétét, magánszemély esetén személyazonosságának igazolására vonatkozó iratokat csatolni;
a licitfelhívásban és licitkiírásban szereplő feltételek tudomásulvételére vonatkozóan  nyilatkozni;
az ingatlan tervezett hasznosítására vonatkozó nyilatkozatát csatolni.

Licitálás helye: Abony Város Polgármesteri Hivatal Díszterem Abony, Kossuth tér 1. I. emelet   

Licitálás időpontja: 2019. április29. 1500   

Licitálás módja: Nyilvános, egyfordulós 

Az ajánlati kötöttség a licit eljárás lefolytatásától számított 60 nap.

Eredmény kihirdetésének helye, ideje
Abonyi Polgármesteri Hivatal Díszterme
(2740 Abony, Kossuth tér 1.) 
A licitálást követően.

Az ingatlanok megtekinthetők előre egyezetetett időpontban:
2019. március 27-én 13-15 óra között
2019. április 10-én 14-15 óra között  

Eredménytelenség megállapítása esetén a Polgármester jogosult ismételten licit kiírására.   

A liciteljárás módjára, valamint a liciteljárásra vonatkozó egyéb információkat a licit kiírás tartalmazza.  

Bővebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy az 53/360-135/145 telefonszámon kapható.

Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete  

Letölthető dokumentumok:


2019 március 18 hétfő - 18:23:20     Közszolgáltatásokkal kapcsolatos informáxiók      Hozzászólás0

   Tájékoztatunk mindenkit, hogy ezen a héten (2019. március 18-24-ig) a Csontos Patika az ügyeletes gyógyszertár.

   Hétfőtől péntekig nyitva 08.00-17.30-ig, utána ügyelet: 17.30-22.00-ig.
Szombaton nyitva 08.00-12.00-ig, utána ügyelet: 12.00-22.00-ig. 
Vasárnap ZÁRVA, ügyelet:08.00-22.00-ig.

Információk: Csontos Patika

 
 
 
 
 
 
2019 március 18 hétfő - 13:13:25     állásajánlatok, pályázati információk      Hozzászólás0

Emberi Erőforrások Minisztere a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet
Abonyi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola 
Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.16- 2024.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Bicskei út 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és az ellátott tanulók sajátos nevelési igényének típusa és súlyossága szerinti gyógypedagógusi vagy gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta vagy konduktor vagy konduktor-tanító vagy konduktor(tanító) szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,
• legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
• az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
• a pályázó legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• a pályázó szakmai önéletrajza,
• a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
• a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
• Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mérészné Flaskai Éva nyújt, a 06-53/795-217 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Ceglédi Tankerületi Központ, 2700 Cegléd, Malom tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/120/00228-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Abonyi Montágh Imre EGYMI, Óvoda és Általános Iskola - Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Oktatási és Kulturális Közlöny
• www.kk.gov.hu/cegled

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Ceglédi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Abonyi Montágh Imre EGYMI, Óvoda és Általános Iskola intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/cegled honlapon szerezhet.

2019 március 18 hétfő - 12:41:25     Intézményi hírek      Hozzászólás0

   Minden évben nagyon várom a farsangot. A készülődést, a szórakozást, a szebbnél szebb jelmezeket. Ez a csodás alkalom idén is eljött. Ilyenkor az összes osztály azon töri a fejét, vajon milyen maskarába bújhatnának a karneválon, és hogyan kivitelezzék az ötleteket.

   A mi kis osztályközösségünk is sokat gondolkozott, de végül az Aqaworld­­ – Azóceán élővilága elnevezésű produkcióra esett a választásunk. Felosztottuk, hogy ki milyen élőlény szeretne lenni és melyiket tudja megvalósítani. A jelmezek egy részét egyedül otthon, a másikat közösen, egy kis szülői segítséggel oldottuk meg. Szünetekben hallgattam a többi osztályokat is, hogy rengeteget beszélgettek a jelmezeikről és jobbnál jobb csoportos beöltözésekről tárgyaltak. A gyerekek a szülőkkel és az osztályfőnökeikkel együtt készültek délutánonként és hétvégén egyaránt.   Február 22-én megérkezett a várva várt nap. 5. óra után hazamentünk, majd visszajöttünk az osztályterembe, hogy felvegyük a ruháinkat. Átsétáltunk a tornaterembe, ahol megrendezésre került a farsangi mulatság. A felvonulást először az egyéni kosztümösök kezdték. Miután az összes egyedüli jelmez végig vonult, következtek a kis csoportos maskarák. Nagyon bohókás, vicces jelmezek születtek. Sokat nevettünk rajtuk.

   Végül, de nem utolsó sorban jöttek a nagy csoportosok, köztük mi is. Összesen 11 csoport vonult fel, rendkívül színvonalas és egyedi produkciókkal, jelmezekkel. Szerintem mindenki jól elkészítette a jelmezét, és a koreográfiák is nagyszerűek lettek. A délután folyamán sétálhattunk egy csodás erdőben, utazhattunk hullámvasúton, Gladiátor játékokban vehettünk részt, jártunk a Déli-sarkon, ahol a kis pingvinek táncával űztük el a hideget. Nem is beszélve a Magyar férfi szinkronúszóolimpiai válogatottról, akik nagyon mókás koreográfiát adtak elő. A sportot még a focisták és szurkolóik képviselhették, továbbá félhettünk a Vadnyugat cowboyaitól, énekelhettünk a Bódifamily-vel, megtekinthettük hogyan mulat igazán egy jól szervezett násznép, majd egy kicsit ugrottunk az időben, és kőkorszaki ősembereket csodálhattuk. A folytatásban celebekkel találkozhattunk, TV műsorokat tekinthettünk meg, a Hotel Transylvania szörnyeivel köthettünk barátságot, más kultúrát ismerhettünk meg a Törökök által, és végül a Közmunkások(k) készítették elő a helyszínt a délután következő programjaira.

   Annyi csodálatos jelmez volt, hogy nem is tudtam volna dönteni a zsűri helyében. Miután felvonult az összes csoport, a zsűri elment, hogy meghozza döntését. Ez idő alatt különféle ügyességi játékokon vehettünk részt: házatlan mókus, seprű adogatás zenére, és limbó-hintó. Közben finom sütiket és szendvicseket lehetett vásárolni a büfében. Csodásan éreztük magunkat a játékok közben, kötetlenül beszélgethettünk egymással és a többi diákkal. Táncoltunk, játszottunk, buliztunk. A zsűri eredményhirdetésénél már nagyon izgatottak voltunk.

A zsűri döntése alapján a következő eredmények születtek:

Egyéni kategória

A legötletesebb jelmez: Láthatatlan ember 

A kis csoportok:

1. helyezett: a Vadnyugat (6.a) és a Kőkorszaki szakik (8.a),
2. helyezett: a Törökök (8.b)

Különdíjban részesült: a Bódi family (6.a) és a Násznép (6.b).

A nagy csoportok jelmezes versenyében szintén holtverseny alakult ki:

1. helyezett: Miénk az erdő (8.t) * Hullámvasút (5.t) * Aquaworld- Az óceán titkai (6.m)
2. helyezett: Gladiátorjátékok (5.m)

A nagy csoportos produkciók külön kategóriákban mérettették meg magukat:

A leghumorosabb előadás: Magyar férfi szinkronúszó válogatott (6.t) és a TV műsorok (7.m)

A legdolgosabbak: a Közmunkások(k) (8.m). 

A legsportosabbak: a Foci VB 

A legmuzikálisabbak: A Hotel Transylvania szörnyei (5.b) és a Celebek (7.t) 

A legfiatalabbak: A pingvinek (2.a) 

   A díjazottak ajándékait ezúton is nagyon szépen köszönjük az ISzSz (Iskolai Szülői Szervezet) szülőinek, a Kehely cukrászdának, Mártika néni cukrászdájának és a Somogyi Iskola-Együtt a Gyermekekért Alapítvány munkatársainak.

                Mayer Blanka Zsuzsanna (6.m osztály) beszámolója

2019 március 18 hétfő - 10:20:24     Hivatali hírek      Hozzászólás0

Az ABOKOM Közhasznú Nonprofit Kft. ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy

2019. március 23-án (szombat)

az Abonyi Piac-és Vásárcsarnok területén

újra kinyit a „bolhapiac”!

Sok szeretettel várják az árusokat és vásárlókat!

 
 
 
 
 
 
2019 március 18 hétfő - 10:02:38     Intézményi hírek      Hozzászólás0

Tájékoztatás a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozásról:

Időpontja: 2019. május 6. – 2019. május 10-ig
(minden munkanapon 8-12 óráig)

Helyszíne: az óvodák vezetőinek irodáiban
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde Abony, Bethlen G. u. 3-5.
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Abony, Tószegi u. 58/A.
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda Abony, Köztársaság u. 11/A.

Szükséges okmányok:
- a gyermek Születési Anyakönyvi Kivonata
- a gyermek TAJ kártyája
- a gyermek lakcímkártyája
- a szülő személyi igazolványa
- a szülő lakcímkártyája

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy az óvodai beíratás elmulasztása szabálysértésnek minősül, és jogi következményeket von maga után!

Kérjük, hogy a szülők hozzák magukkal beíratandó gyermeküket!

Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket, hogy mindhárom óvoda jogosult sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésére!

(Amennyiben szakértői véleménnyel rendelkezik a gyermek, kérjük azt is bemutatni, vagy fénymásolatot hozni róla.)
 
 
 
 
 
 
2019 március 18 hétfő - 09:40:48     közbiztonsági hírek      Hozzászólás0

   A hosszú hétvége alatt ismét megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek száma Pest megyében. Csak az elmúlt 24 órában harminc esetben kellett beavatkozni az ilyen jellegű eseményeknél a tűzoltóknak.

   Tegnap délután Abonyban is többször felcsaptak a lángok. A 40-es út mentén fél hektáron, a vasútállomás mögött egy hektáron égett a száraz növényzet. Szintén a délutáni órákban, Abonyban, a Csokonai utcánál egy hektáros területen égett az erdő aljnövényzete. A lángokat a ceglédi hivatásos tűzoltók oltották el, majd vizsgálták át a leégett területeket - tájékoztatott Csámpai Attila tű. százados, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.

Fotó: PMKI Cegléd HTP

 
 
 
 
 
 
2019 március 16 szombat - 17:02:09     Városi rendezvények      Hozzászólás0

KLIKK a képre a fotógalériáért! * Abony.hu fotók: Darányi Erika

 
 
 
 
 
 
 
2019 március 15 péntek - 07:29:13     Akikre büszkék vagyunk      Hozzászólás0

   Az abonyi származású Nagy Gergelyt köszöntötték Pakson!   

   Nagy Gergely az OTP Bank Liga 21. fordulójában, a Kisvárda ellen játszott mérkőzésünk során (0-0) állt 100. alkalommal a kapuban a magyar NBI-ben. Ezen alkalomból, a MOL Vidi FC elleni, hazai találkozónk előtt emlékplakettet vehetett át Balog Judit és Haraszti Zsolt ügyvezetőnktől.
 
 „Jó érzés elhagyni a 100-as számot, tapasztalatimat pedig egyre jobban tudom majd kamatoztatni” - kezdte Nagy, aki visszaemlékezett a kezdetekre is. „19 éves koromban Dobos Barna tett fel az úgynevezett futballtérképre Dunaújvárosban. Tőle kaptam meg először a bizalmat. Azóta viszontagságos éveim voltak. Régebbi csapataimmal volt, hogy kiestem az első osztályból, és volt, hogy a harmadik helyen teleltem. Most itt, Pakson stabilitás van, és a középmezőnyben versengünk. Ezen pozíciók által megtapasztalhattam, mikor, hol, milyen impulzusok érik az embert.” Kapusunktól azt is megkérdeztük, fél év elteltével hogyan érzi magát városunkban. „Nagyon könnyű volt beilleszkedni, mivel profi körülmények vannak és jó az öltözői hangulat is. Pakson is élek, így nap mint nap látom, milyen jó háttere van a csapatnak mind szakmailag, mind klubvezetésileg. Maximálisan jól érzem magam, és úgy gondolom, csapatunk képes lesz kiugró eredményeket is elérni”  - zárta pozitív gondolatait hálóőrünk. 
 
Nagy Gergelynek sportsikerekben gazdag megannyi mérkőzést kívánunk gólvonalunkon.

Forrás: paksifc.hu és kidfcabony.com

 
 
 
 
 
 
 
2019 március 15 péntek - 07:21:13     közbiztonsági hírek      Hozzászólás0

   A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság eljárást indított rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt D. Géza abonyi lakos ellen.

   A 24 éves férfi 2019. március 13-án 15 óra előtt egy törökszentmiklósi áruházban ruházata alá rejtett több kozmetikai terméket, majd a pénztártól fizetés nélkül akart távozni. Az üzlet biztonsági szolgálatának munkatársa azonban észlelte a lopást és a bejáratnál fel akarta tartóztatni a férfit. A tolvaj az őrrel dulakodni kezdett, majd félrelökte és elfutott a helyszínről. Menekülés közben a rabolt dolgok egy részét eldobálta.

   A nyomozók a beszerzett adatok és információk alapján azonosították és 2019. március 14-én a délelőtti órákban elfogták a rablással gyanúsítható férfit. Gyanúsított kihallgatását követően őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására - tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság.

 
 
 
 
 
 
 
2019 március 14 csütörtök - 12:46:52     közbiztonsági hírek      Hozzászólás0

   A Ceglédi Járási Ügyészség indítványt tett egy férfi és egy nő letartóztatásának elrendelésére, akik Abonyban új pszichoaktív anyagot árultak.

   A jelenleg már őrizetben lévő férfi és élettársa 2018. márciusától kezdődően abonyi házukban herbál és pára néven ismert új pszichoaktív anyagokat adtak el nagykorú személyeknek. Az értékesítésre szánt mennyiségeket a nő kiporciózta, majd a lakóhelyükre vásárlási célból érkező, részben már kiépített vevőkörből származó személyeknek adták el. Az egyik ilyen alkalomnál közösen nevelt kiskorú gyermekük is jelen volt. A gyanúsítottak az így kapott készpénzt részben újra „befektették,” részben pedig felélték, mivel munkahelyük nem volt.

   A rendőrség 2019. március 12-én reggel a gyanúsítottakat abonyi tartózkodási helyükön elfogta, ott kutatást tartottak, mely során zacskóba és alufóliába csomagolt különböző anyagokat foglaltak le, illetve egy a kiporciózáshoz használt kis tükröt. A rendőrség készpénzt, nagy értékű televíziót, szintetizátort, mobiltelefont, illetve a pszichoaktív anyag szállításához használt gépjárművet is talált a helyszínen.A bűnszövetségben, kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével és kiskorú veszélyeztetésének bűntettével gyanúsított személyek esetében fennáll annak a veszélye, hogy szabadon védekezve a tanúk befolyásolásával veszélyeztetnék a nyomozás sikerét, eredményét.

A folyamatos, hosszabb időre berendezkedett elkövetési mód miatt a bűnismétlés lehetőségével is számolni kell. Mindezen körülmények kizárólag a gyanúsítottak letartóztatásával akadályozhatók meg. A Ceglédi Járási Ügyészség ezért a mai napon indítványt a gyanúsítottak letartóztatásának elrendelésére.2019 március 14 csütörtök - 12:41:35     Hivatali hírek      Hozzászólás0

Nagyításért kattintson a képre!
Oldal:  1 2 3 ... 433 434 435
Hírkategóriák