Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
2017 december 28 csütörtök - 09:00:29     állásajánlatok, pályázati információk      Hozzászólás0


Abony Város Polgármestere
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
jegyző
munkakör betöltésére.
 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Polgármesteri Hivatal vezetése, jegyzői feladatok ellátása

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 35 fő

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) valamit az Abonyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, és legalább két év közigazgatási gyakorlatot szerzett,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Magyar állampolgárság
• Cselekvőképesesség
• Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) másolatát
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy amennyiben az a pályázati határidő lejártáig nem érkezik meg, akkor annak igénylését igazoló dokumentum
• a kétéves közigazgatási gyakorlatról szóló igazolást
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati elbírálásában résztvevők megismerhessék,
• nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatok kezeléséhez
• nyilatkozat vagyon-nyilatkozattételi eljárás lefolytatásáról
• nyilatkozat összeférhetetlenségről a Kttv. 84-87 §-aiban foglaltak szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester nyújt, a 06/53-360-135/107-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Abony Város Polgármestere címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZO/2901/2017., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
• Elektronikus úton Kovács Teodóra részére a kovacs.teodora@abony.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartamai feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott pályázat és a meghallgatás eredménye alapján a polgármester dönt a kiválasztásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester nevére címezve, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Jegyzői pályázat"
Postacím: Polgármesteri Hivatal, 2740 Abony, Kossuth tér 1.

A kinevezés határozatlan időre jön létre, 6 hónap próbaidő kikötésével. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abony.hu honlapon szerezhet.