Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
2017 október 06 péntek - 05:33:37     Hivatali hírek      Hozzászólás0

A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj olyan felsőoktatási szociális támogatórendszer, amely az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatást.

A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezetként három forrás szolgál:

1.) Települési önkormányzat támogatása:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az Önkormányzat által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás összegét pályázónként állapítja meg az Önkormányzat. 

2.) Megyei Önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A Megyei Önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési Önkormányzat által támogatott pályázó számára megítélt ösztöndíjat. Az 1.) és 2.) pont együttes megnevezése  „Önkormányzati ösztöndíjrész”

3.) Intézményi támogatás:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a felsőoktatásban már tanuló, vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az kormányzati  támogatással megegyező mértékben - a Kormányrendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig –kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2017. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. (intézményi ösztöndíjrész)

Az Önkormányzatok számára a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázati rendszerben való részvétel önkéntes. 

 „A” típusú pályázó: hallgatói jogviszonyban állók.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2017/2018. tanév második, illetve a 2018/2019. tanév első féléve). Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2018. április

„B” típusú pályázó: aki a következő tanévtől kezdődően fog felsőoktatásban tanulni. Az ösztöndíj időtartama: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2018/2019. tanév első féléve

Nem részesülhet Bursa Hungarica ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

Szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik az elbírálás.

A települési önkormányzat kiírja a pályázatokat: 2017. október 03.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 07.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. december 07.
A települési önkormányzat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzéteszi a pályázatok eredményeit: 2017. december 11.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál lehet benyújtani. 

Szükséges az elbíráláshoz:
- szülők ill. eltartók elmúlt három havi átlagjövedelemének igazolása (pl. családi pótlék, nyugdíj, árvaellátás, munkahelyi igazolás, munkanélküli járadék stb.), egyéb jövedelemnél utolsó egy év tizenketted része
- saját részére kitöltött hallgatói jogviszony igazolás, eredeti (egy hónapnál nem régebbi)
- tizenhatodik életévét betöltött testvér iskolalátogatási bizonyítványa (egy hónapnál nem régebbi)
- családban betegségre utaló igazolás vagy határozat
- amennyiben szülők elváltak bírósági ítélet,  ill. ha a kérelmező árva vagy félárva halotti anyakönyvi kivonat másolata
- gyermektartásdíjról három havi igazolás

Bővebb tájékoztató hallgatók számára: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

Érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Ügyek Osztályán Juhász Piroska ügyintézőnél.

Ügyfélfogadási idő: 
hétfő du. 13.00-tól 18.00-ig
szerda de. 8.00-tól 12.00-ig, du. 13.00-tól 16.00-ig
péntek de. 8.00-tól 12.00-ig

Tel.: 53/360-967

Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya