Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
2017 április 13 csütörtök - 08:25:11     állásajánlatok, pályázati információk      Hozzászólás0

 
Abony Város Önkormányzat licit eljárás keretében bérbeadásra meghirdeti:

Határozatlan időre (2017. június 01. napjától) az Abony, Kossuth tér 5-7. szám alatti (859/4 helyrajzi számú) kivett vásártér művelési ágú ingatlanon lévő Piac- Vásárcsarnok épületében található,

P-02/1 azonosító jelű, 39,67 m2,
P-02/2 azonosító jelű, 30,78 m2,
P-02/3 azonosító jelű, 23,03 m2,
P-02/4 azonosító jelű, 15,51 m2,
P-03/1 azonosító jelű, 42,53 m2,
P-03/2 azonosító jelű, 40,98 m2,
P-03/3-2 azonosító jelű, 20,00 m2,
P-03/4 azonosító jelű, 39,91 m2 alapterületű üzlethelyiség(ek)et, a minimális induló bérleti díjat 1.500,-Ft+Áfa/m²/hó összegben határozza meg. Igény esetén az üzlethelyiségek megoszthatók vagy egyesíthetők.

A bérleti díj megfizetése vonatkozásában:
A bérlő az üzlethelyiség kialakítása során felmerült költségei egy évi bérleti díj erejéig beszámításra kerülnek.
- A bérlő a második évben 50%-os bérleti díjmentességben részesül.
- A bérlő a harmadik és negyedik évben fizet csak teljes összegű bérleti díjat.
- A bérlőnek biztosítékot (bankgarancia, vagy pénzintézeti kezességvállalás) kell nyújtania a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésében.

A pályázati kiírás átvehető: 2017. április 20.- 2017. május 05. között ügyfélfogadási időben (ingyenesen).
 
A pályázati ajánlat benyújtásának időpontja: 2017. május 05. 12 óráig.
 
A pályázati kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának helye:
Abonyi Polgármesteri Hivatal
Titkárság - Abony, Kossuth tér 1. I. emelet 116. sz. szoba
 
Ajánlatok elbírálása: 2017. május 10. 14 óra liciteljárás keretében
 
Abony Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse. Eredménytelenség megállapítása esetén Abony Város Önkormányzat polgármestere jogosult ismételten pályázat kiírására. A pályázat módjára, valamint a pályázatra vonatkozó egyéb információkat a pályázati kiírás tartalmazza.Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani. Bővebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén kapható.
 
Abony Város Önkormányzata
 
P Á L Y Á Z A T I  K I Í R Á S
 
INGATLANRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
 
Az ingatlan adatai: Abony, Kossuth tér 5-7. szám alatt nyilvántartott, kivett vásártér művelési ágú ingatlanon lévő Piac-Vásárcsarnok épületében található,
P-02/1 azonosító jelű, 39,67 m2,
P-02/2 azonosító jelű, 30,78 m2,
P-02/3 azonosító jelű, 23,03 m2,
P-02/4 azonosító jelű, 15,51 m2,
P-03/1 azonosító jelű, 42,53 m2,
P-03/2 azonosító jelű, 40,98 m2,
P-03/3-2 azonosító jelű, 20,00 m2,
P-03/4 azonosító jelű, 39,91 m2, alapterületű üzlethelyiség(ek) minimális induló bérleti díjat 1.500,- Ft. + Áfa/m²/hó összegben határozza meg. 
 
Igény esetén az üzlethelyiségek megoszthatók vagy egyesíthetők.

Minden üzlethelyiség, víz-, szennyvíz-, épületgépészeti és villamos gerincvezetékkel, valamint a belső a rendszer(ek) kiépítéséhez szükséges csatlakozási pontokkal van ellátva.
 
BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK:
 
Az ingatlan a város központjában található és a Szelei, valamint a Cserép útról közelíthető meg. A telek Abony Város Helyi Építési Szabályzata szerint lakóövezetbe sorolt.
 
Vagyonnyilvántartás szerinti besorolás: üzleti vagyon.
 

PÁLYÁZATRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
 
Hivatalos nyelve: Magyar
 
A pályázat típusa: licit eljárás
 
A pályázati ajánlat benyújtásának időpontja: 2017. május 05. 12 óráig.
 
A pályázati kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának helye:
Abonyi Polgármesteri Hivatal Titkárság
Abony, Kossuth tér 1. I. emelet 116. sz. szoba
 
Az ajánlatok felbontásának helye:
Abonyi Polgármesteri Hivatal Tárgyalója I. emelet
Abony, Kossuth tér 1.
 
Időpontja: 2017.május 10. 14 óra
 
Módja: nyilvános
 
Elbírálás menete: Az ajánlatok beérkeztetése, felbontása, ismertetése
 
A nyilvános felbontáson jelen van a polgármester, a jegyző vagy meghatalmazottjuk, az ajánlattevők, illetve meghatalmazottjaik, felkérés esetén a szakértő. Az ajánlatok nyilvános felbontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell az ajánlattevők nevét, székhelyét, illetőleg az ajánlat érvényességének megállapítását.
 
A licitálást megelőző feladatok:
A benyújtott ajánlatok érvényességét a polgármester, a jegyző, vagy meghatalmazottjukból álló munkacsoport bírálja el.
 
Az érvényesség megállapítására az ajánlatok felbontását követően azonnal sor kerül.A licitálás vezetője a polgármester vagy az általa meghatalmazott személy.
 
A licitálás vezetője sorra felbontja a megjelent ajánlattevők borítékait és a munkacsoport véleményezését követően hangosan bejelenti, hogy melyik azonosító számú ajánlatban tett ajánlatok tekinthetők érvényesnek.
 
Bérbeadás esetén egy-egy ráajánlás összegének minimálisan annyinak kell lennie, hogy azáltal az (új) ajánlati ár legalább a felhívásban szereplő minimál bérleti díj 5 %-nak összegével azonos mértékben haladja meg az addig volt legmagasabb ajánlati ár összegét.
 
A licitálás vezetője minden ráajánlás elhangzása után, hangos szóval - az azonosító szám megjelölésével - kihirdeti azt, hogy melyik ajánlattevő, milyen összegű ajánlati árat ért már el. A ráajánlási lehetőséget, illetőleg annak kinyilvánítását addig kell folytatni, amíg a versenyzők bármelyike ráajánl az addig legmagasabbra licitált összegre.

Amennyiben a versenyzők között egyező ajánlat alakulna ki, akkor köteles a licitálás vezetője ezeket a ajánlattevőket külön felkérni a végső legmagasabb ajánlatra.

Amennyiben az ismételt felhívásra tett végső legmagasabb ajánlatok is azonos összeget eredményeznének, akkor az azonosak között sorsolással kell meghatározni a megnyert szerződéskötési jogosultság sorrendjét.
Az előbbiek végrehajtása után a licitálás vezetője a megajánlott, illetőleg kisorsolt legmagasabb díjajánlat hangos kijelentésével kihirdeti, hogy melyik sorszámú ajánlattevő szerezte meg a szerződés megkötésének elsőbbségi jogát. A győztes ajánlattevő mellett ugyanígy kihirdeti egyidejűleg a szerződéskötésre sorrendben másodikként, valamint harmadikként jogosultságot nyert ajánlattevő sorszámát és ajánlati összegét, és felhívja a figyelmet az alábbiakra:

A legmagasabb ajánlati árat tett ajánlattevő tizenöt naptári napon belül köteles aláírni a szerződést és a díjat a szerződés szerint megfizetni. Ha ezt nem tenné meg, akkor elveszítette mind a szerződéskötési jogosultságát, ebben az esetben a polgármesternek haladéktalanul értesítenie kell a második legtöbbet ajánlót a szerződéskötési jogáról (kötelezettségéről), erre tizenöt naptári nap határidőt adva.
Amennyiben a tizenöt naptári napon belül a másodikként legtöbbet ajánló ajánlattevő nem kötni meg a szerződést és a szerződés szerint nem fizeti meg az általa ajánlott díjat, akkor ez az ajánlattevő is elvesztette mind a szerződéskötési jogosultságát, és a polgármester (ugyancsak tizenöt naptári nap határidőt adva) a harmadikként legtöbbet ajánlót köteles haladéktalanul értesíteni a szerződéskötési jogáról (kötelezettségéről). Amennyiben a tizenöt naptári napon belül a harmadikként legtöbbet ajánló ajánlattevő nem köti meg a szerződést, és a szerződés szerint nem fizeti ki az általa ajánlott díjat, akkor a licitálás eredménytelenségét kell megállapítani.
 
Szerződést csak a liciteljárás nyertesével lehet kötni. A szerződés vagyongazdálkodási hatáskör gyakorlója által jóváhagyott tervezetét a licitálás megkezdése előtt az ajánlattevőkkel ismertetni kell. A szerződést a jóváhagyott tartalommal kell megkötni. Ha a licitálás nyertesével a szerződés megkötése meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződésben foglaltakat nem teljesíti és ezért az önkormányzat elállási jogát gyakorolja az önkormányzat jogosult a soron következő licitálóval szerződést kötni.
 
A PÁLYÁZÓT TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK:
 
Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, minden oldalon eredeti aláírással, 1 példányban nyújthatják be az ajánlatok beadására nyitva álló határidőben és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel személyesen vagy meghatalmazottjuk útján.

Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát.A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát: felhívásban foglalt feltételek tudomásul vétele, a limitár induló bérleti díj elfogadását.
 
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát arról, hogy a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja
 
- a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
- az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
- - a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.
 
A pályázó köteles:
- nem magánszemély esetén nyilatkoznia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§-a alapján átlátható szervezetnek minősül e.
- az üzlethelyiség tervezett hasznosítását közölni, részletezve a helyiség kialakítására, külső, céges arculati elemek megjelenítésére vonatkozó elképzeléseket, látványtervet csatolni.
- a tervezett konkrét hasznosítás részletes bemutatását, valamint a tevékenység folytatására irányuló kötelezettségeket tartalmazó projekt tervet csatolni, mely a bérleti szerződés mellékletét fogja képezni.
- az ajánlattevő eddigi tevékenységét bemutató referencia anyagot csatolni.
- a pályázati felhívásban meghatározott bankgaranciát, vagy pénzintézeti kezességvállaló nyilatkozatot csatolni.
 
A pályázati eljárás Abony Város Önkormányzat Vagyongazdálkodási Pályázati szabályzata előírásai alapján történik, az ajánlat benyújtásával az ajánlattevő a Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szabályzat megtekinthető az ajánlat benyújtásának helyén.
 
A pályázati felhívásban, kiírásban közölt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése, valamint az ajánlattevőnek a pályázat tisztaságához fűződő, vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekménye a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
 
A KIÍRÁS MELLÉKLETEI: Fedett piaccsarnok Alaprajza (kattintson a címre a letöltéshez)
                                                                                                                                                        
Abony Város Önkormányzata

Kapcsolódó pályázati felhívások: