Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
x
2020 november 11 szerda - 19:10:02     Hivatali hírek      Hozzászólás0

vendéglátó üzletekre, üzletekre, szálláshelyekre
vonatkozó védelmi intézkedésekről


Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Magyarország Kormánya – az országgyűlés felhatalmazása alapján- a 478/2020. (XI. 03.) Kormányrendeletben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki.
 
A Kormány veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a mai nappal hatályba lépett és 2020. december 11. napjáig lehet alkalmazni.

A kormányrendelet a vendéglátó üzletekre, üzletekre és szálláshelyekre esetében az alábbi részletszabályokat írja elő:

⦁    Vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések:

Vendéglátó üzletben – ideértve a kocsmákat, sörözőket, italkimérő helyeket is – az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni.

Ez alól kivételt képez az a vendéglátó üzlet, ahol elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása történik. E helyeken az üzletben való tartózkodás az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása során az ehhez szükséges időtartamig megengedett.

A fenti szabályokat nem kell alkalmazni:
a)    a munkahelyi étteremre, illetve büfére,
b)    a szálláshelyen található étteremre, bárra, amennyiben ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki,
c)    a köznevelési intézmény menzájára, valamint büféjére, ha ott kizárólag a nevelési, oktatási intézmény dolgozóját, illetve a nevelési, oktatási intézmény tanulóját szolgálják ki,
d)    az egészségügyi intézményben található étteremre, büfére.

⦁    Üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések:

Az üzletekben foglalkoztatottak kivételével tilos este 7 óra és reggel 5 óra közötti időben
a)    az üzletben,
b)    a lottózóban,
c)    a nemzeti dohányboltban
tartózkodni.

Este 7 óra és reggel 5 óra között:
a)    az üzlet,
b)    a lottózó, valamint
c)    a nemzeti dohánybolt
köteles zárva tartani.

Este 7 óra és reggel 5 óra között a gyógyszertár és az üzemanyagtöltő-állomás nyitva tarthat.

A fenti rendelkezések a vendéglátó üzletekre nem vonatkoznak, ezen intézkedések tekintetében a vendéglátó üzlet nem minősül üzletnek.

⦁    Szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések

Szálláshelyen – az alábbi kivételekkel – tilos tartózkodni.

Szálláshelyen az ott foglalkoztatottak számára megengedett a tartózkodás, továbbá az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek tartózkodása esetén.

Megengedett még a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek, továbbá a kirendelt egészségügyi dolgozók tartózkodása esetén.

A védelmi intézkedések betartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy a vendégek és a dolgozók védelme érdekében fokozottan ügyeljenek a fenti előírások betartására és betartatására.  Pető Zsolt
polgármester


2020 november 11 szerda - 19:01:13     Hivatali hírek      Hozzászólás0

Magyarország Kormánya 2020. november 4. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, melyet az Országgyűlés 90 napra meghosszabbított. A Kormány ezzel egyidejűleg az eddig meghozott intézkedések fenntartása mellett újabb védelmi intézkedések bevezetését rendelte el.

Maszkviselési szabályok:

A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek azzal, hogy a 10 000 főnél nagyobb település egyes közterületein a maszkviselés kötelező. A területek kijelölése a polgármester feladata.

A későbbiek folyamán tájékoztatást fogunk nyújtani arról, hogy városunkban kerül-e kijelölésre ilyen közterület!

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles
-  a tömegközlekedési eszközön,
- az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,
- az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével - a bevásárlóközpont területén,
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott
          * közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
          * nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
- ügyfélfogadási időben
          * a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
          * az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az *ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá
          * minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben - az ott foglalkoztatottakat is beleértve - rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
- minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben
          * történő munkavégzés során,
          * vendégként
orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.

Azt gondoljuk, hogy mindannyiunknak nagy felelőssége van a járvány elleni védekezésben, kulcsfontosságú, hogy betartsuk a központi és helyi előírásokat.

Aki teheti, az a legfontosabb, hogy otthon maradjon. Természetesen be kell vásárolni, dolgozni kell, ahol elkerülhetetlen, hogy másokkal érintkezzünk. Ilyenkor az egyik eszköz, amivel megvédhetjük magunkat és másokat attól, hogy ne fertőződjünk és ne fertőzzünk, az az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése.

Mindannyiunk számára különös és furcsa érzés, hogy eltakart arccal közlekedünk, az üzletekben várakozás során távolabb állunk egymástól a megszokottnál, de a fokozott tisztasági szabályok mellett, ezekkel is vigyázni tudunk magunkra, és óvjuk szüleinket, gyermekeinket és minden embertársunkat.

Vegyük fel, hogy mielőbb levehessük!

Köszönjük, hogy betartják a szabályokat!


                                       Pető Zsolt                                                                        dr. Gáspár Anita
                                      polgármester                                                                             jegyző
2020 november 11 szerda - 18:53:14     Hivatali hírek      Hozzászólás0

Magyarország Kormánya – az országgyűlés felhatalmazása alapján- a 478/2020. (XI. 03.) Kormányrendeletben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Kormány veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a mai nappal hatályba lépett és 2020. december 11. napjáig lehet alkalmazni. 
 
A kormányrendelet értelmében a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles ügyfélfogadási időben a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén orrot és szájat folyamatosan elfedő maszkot viselni. 
 
A Polgármesteri Hivatalban polgármesteri, alpolgármesteri, jegyzői fogadóórák továbbra sem kerülnek megtartásra, a kérdések, észrevétele benyújtására írásos formában van lehetőség, valamint telefonon keresztül állunk Ügyfeleink rendelkezésére.  
 
Telefon: +36 53 360-135/107-es mellék
Levelezési cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1.  

Személyesen kizárólag azon ügyfél fogadása történik, akinek a halaszthatatlan ügyében a személyes megjelenést jogszabály kötelezővé teszi (pl. egyes anyakönyvi ügyek, személyes nyilatkozattételek, vis maior).  

A személyes ügyfélfogadás ebben az esetben is kizárólag előzetes – telefonon vagy e-mail útján történő – időpont egyeztetést követően történik, ügyfélfogadási időben.  
 
Az időpont egyeztetésre és esetleges telefonos ügyintézésre az ügyintézéssel érintett szervezeti egység korábban már megadott telefonszámain van lehetőség hivatali munkaidőn belül:  
 
Titkárság:                                                +36 53 360 135 / 101 és 107. mellék
Hatósági és Szociális Ügyek Osztály:      +36 53 360 135 / 112, 166 és 171. mellék
Településfejlesztési Osztály:                   +36 53 360 135 / 142 és 145. mellék
Gazdasági Osztály:                                  +36 53 360 135 / 119 és 121. mellék
Adócsoport:                                            +36 53 360 135 / 124 és 125. mellék  
 
Továbbra is kérem Önöket, hogy a foglalt időpontra lehetőleg kísérő nélkül érkezzenek, kizárólag az ügyintézéssel érintett ügyfelek fogadását tudjuk megtenni.    
 
Amennyiben várakozni kell, kérem Önöket, hogy azt – amennyiben az időjárás engedi – a Hivatal épülete előtt, szabad levegőn tegyék meg.  
 
Kérem, hogy a benyújtani kívánt beadványát szíveskedjék az elektronikus ügyintézés keretei között (e-mail, Abony Applikáció), vagy postai úton eljuttatni az Önkormányzat, illetve a Hivatal részére, továbbá lehetőségük van írásos kérelmüket, beadványukat a Hivatal bejáratán kívül, a falon elhelyezett ládában elhelyezni.

Elérhetőségeink: abony@abony.hu e-mail cím, valamint az 2740 Abony, Kossuth tér 1. postacím.  

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel kizárólag halaszthatatlan ügyben keressék fel a Hivatalt!  

Az intézkedések visszavonásig érvényesek.  

Továbbra is kísérjék figyelemmel Abony Város internetes felületeit, valamint a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalt.  
 
Kérem Önöket, hogy nagyon vigyázzanak magukra, egymásra, gyermekeikre, szüleikre és valamennyi embertársukra!

Szíves megértésüket és együttműködésüket ezúton köszönöm!  


Abony 2020. november 11.    

dr. Gáspár Anita jegyző
2020 november 11 szerda - 18:35:47     Hivatali hírek      Hozzászólás0

A Kormány az eddig meghozott intézkedések fenntartása mellett újabb védelmi intézkedések bevezetését rendelte el.
 
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.(XI.10.) Korm. rendelet értelmében 2020. november 11. napján (szerda) nulla órától életbelépő intézkedések a következők:
 
Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges.
 
Minden gyülekezés tilos.
 
Az éttermek, vendéglátó üzletek (pl: kocsma) vendéget nem fogadhatnak. Vendéglátó üzletben való tartózkodás – az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében- az ehhez szükséges időtartamig megengedett. A házhoz szállítás adminisztratív terheit a Kormány csökkenti és bevonhatóvá teszi a taxisokat a feladat ellátásába. Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.
 
Az üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - este 7 óráig maradhatnak nyitva és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. Az e rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.
 
A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak.
 
Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ide értve a kulturális eseményeket valamint a karácsonyi vásárokat.
 
A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg. A Kormány felkéri a vallási közösségeket, hogy a szertartásaik során a magatartási szabályokat az általános szabályokkal összhangban határozzák meg.
 
A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett. A vonatkozó jogszabályok szerint versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak.
 
A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, korcsolyapályákat.
 
A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak, a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg. Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek.
 
A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek.
 
Az egyetemek, főiskolák digitális munkarendre térnek át. A felsőoktatási intézmények kollégiumai bezárnak, ez alól kivételeket a rektor állapíthat meg. A tartózkodás különösen a határontúli és külföldi diákok, illetve a hatósági házi karantén kötelezettséget a kollégiumban teljesítők számára engedélyezhető.
 
Magán és családi rendezvények (például: születésnap) 10 főig megtarthatóak.
 
Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg.
 
Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen kizárólag a kormányrendeletben meghatározott személyek vehetnek részt.
 
Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben dolgozókat - külön kormányrendeletben foglaltak szerint - hetente tesztelni kell.
 
A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 10 000 főnél nagyobb település egyes közterületein a maszkviselés kötelező. A területek kijelölése a polgármester feladata.
 
A maszkviselés helyi szabályairól külön közlemény kerül kiadásra.
 
Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.

Kérjük, hogy továbbra is hiteles hírforrásokból tájékozódjanak! Kísérjék folyamatosan figyelemmel a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal (https://koronavirus.gov.hu) és az önkormányzat (mobiltelefonos Abony Applikáció, vagy www.abony.hu) közleményeit.
 
Abony, 2020. november 11.


                                        Pető Zsolt                                                                   dr. Gáspár Anita
                                      polgármester                                                                        jegyző2020 november 11 szerda - 17:00:08     Önkormányzati hírek      Hozzászólás0

19/2020.(XI.11.) önkormányzati rendelet
A maszkviselés helyi szabályairól
2020 november 11 szerda - 16:31:01     Önkormányzati hírek      Hozzászólás0

A város gazdasági programjának megvalósítása és a helyi vállalkozók, civilszervezetek támogatása érdekében együttműködési megállapodás született a részben megyei tulajdonú ProRégió Nonprofit Kft és Abony Önkormányzata között.
Pető Zsolt polgármester elmondta, hogy a megállapodás értelmében pályázati források felkutatásában és elnyerésében kap szakmai segítséget a város. Elsők között a „Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és telephelyfeltételeinek javítása Pest megye kedvezményezett besorolású Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járásaiban” pályázatra felkészülésben támogatják az abonyi vállalkozókat.
A pályázni kívánó vállalkozások az abony@abony.hu címre küldhetik el jelentkezésüket, melyet követően ingyenes tanácsadást és „támogatási előszűrést” kaphatnak.
 
 
 
Hírkategóriák
Közérdekű információk

Programajánló

*****
*****
*****
*****
Bővülő vállalkozásaink

logo.gif
tolnato.JPG


Generál Kontakt logó-01.jpg

ma-bau.JPG


 
Első kézből
Új Magyarország
Gazdasági program
Abony lenndületbe jön
 
 
 
Természetjárók Köre
Nosztalgiakórus
Magán Zoo

Környező települések
Cegléd Újszilvás
Újszász Szolnok
Kőröstetétlen Törtel
Intézmények